PRVNÍ SNÍMEK Z KOSMICKÉHO INFRAČERVENÉHO TELESKOPU

Mys CANAVERAL, USA – Po mnoha odkladech od roku 1990, kdy měl být do kosmu vypuštěn největší infračervený dalekohled, byl 25.8.2003 úspěšně do kosmu vynesen z mysu Canaveral doposud největší a nejcitlivější infračervený teleskop.

Přístroj s označením Space Infrared Telescope Facility (SIRTF) je vybaven zařízením na přijímání infračerveného záření. Otevře se tak vzdálenější oblasti vesmíru, na které současné detektory nestačily (viz EAI 595 str. 6).

Prachový kryt kosmického teleskopu byl otevřen 29. srpna a přístrojové víko bylo otevřeno 30. srpna. Nádoba s tekutým héliem byla během letu mírně ohřáta, ale nyní je již na nominální teplotě. V této chvíli je nádrž ochlazena na teplotu 1.8 st. C nad absolutní nulou. Během prvních 45 dnů mise kosmického teleskopu bude technické zařízení ochlazováno na teplotu –268 oC (5 stupňů nad absolutní nulou). V 35 dnu mise je plánována kalibrace sekundárního zrcadla. Na obrázku vlevo již můžeme vidět první kalibrační snímek, který infračervený kosmický teleskop poslal na Zemi.

NASA očekává, že nová observatoř umožní pozorování objektů, které jsou příliš studené nebo uzavřené ve vesmírném prachu, aby mohly být zachyceny současnými teleskopy. Takových objektů je ve vesmíru většina, protože viditelné záření vydávají jen asi 2% kosmických těles. SIRTF by měl v oblasti infračerveného záření dohlédnout alespoň tam, kam v oblasti viditelného záření dohlédne Hubbleův teleskop. Odborníci si od nového teleskopu slibují zejména získání nových informací o mladých hvězdách z galaxií, které zde existovali v době, kdy byl vesmír starý asi 3 miliardy let.

Observatoř na oběžnou dráhu vynesla raketa Delta II. Přístroj, jehož vypuštění stálo asi 1.2 miliardy dolarů, navazuje na řadu předchozích výzkumných teleskopů – HST, Comptonova gama observatoř, rtg družici Chandra. Právě kombinace údajů z různých spekter záření, získaných SIRTF, HST a Chandrou, mají přinést nejvíce nových poznatků.

Dalekohled SIRTF na rozdíl od HST nebude kroužit na oběžné dráze kolem Země, ale na oběžné dráze kolem Slunce, a to po dobu 5 let. Průměr zrcadla tohoto teleskopu je 0.85-m. Má tři přístroje ochlazované tekutým heliem: kamera, spektrograf a fotometr.

(podle BBC z 25.8.2003 a NASA 03-282 z 3. 9. 2003 připravili PH a  DH)