SMRT KOMETY C/1999 S4 (LINEAR)

Malé a velmi aktivní kometární jádro zřejmě nevydrželo a došlo k jeho celkové destrukci. Příčinou je s největší pravděpodobností rychlý úbytek hmoty zapříčiněný neobvykle silnou aktivitou a následné narušení vnitřní struktury jádra. Z dosud dostupných informací, se dá očekávat, že kometa bude slábnout a v brzké době zcela zmizí z dohledu.

M. Kidger, Instituto de Astrofisica de Canarias, na základě pozorování, získaných v několika nocích od 23.července 2000 v širokopásmových filtrech U, B, V, R a Z pomocí 1-m Jacobus Kapteyn teleskopu, oznamuje kompletní rozpad jádra komety C/1999 S4 (LINEAR). Píše: "Centrální kondenzace byla 23.9 a 24.9 UT července silně zhuštěná a ukazovala typický 'kapkovitý' tvar, její jasnost klesla během dvou nocí třikráte. 25.9 UT července byla centrální kondenzace silně protažená (kolem 15") v pozičním úhlu 80 stupňů, s velmi plošným rozdělením jasnosti (obr. 1a, 1b v příloze). V dalších nocích, 26.9 a 27.9 UT července, centrální kondenzace dále slábla a její délka se zvětšovala na 30" respektive na 45"-50" v druhé noci (poziční úhel stále 80 stupňů). 27.9 UT července nebyl v kómě zaznamenán žádný jasný pík indikující přítomnost subjádra (obr. 4,5,6 v příloze). Rychlost rozpínání se centrální kondenzace je okolo 40 m/s, což ukazuje na pevné částice a ne na plyn." Rozsáhlejší text ke snímkům M. Kidgera (obr. 1.-6.) přineseme v nejbližších EAI.

I. de Pater, University of California, Berkeley, M. R. Hogerheijde, M. C. H. Wright, R. Forster, W. Hoffman, L. E. Snyder, A. Remijan, L. M. Woodney, M. F. A'Hearn, P. Palmer, Y.-J. Kuan, H.-C. Huang, G. A. Blake, C. Qi, J. Kessler a S.-Y. Liu, oznamuje detekci HCN z komety C/1999 S4. Pozorování probíhalo na Berkeley-Illinois- Maryland-Association (BIMA) Array v autokorelačním módu: "Maximum anténní teploty v 130" svazku (průměrná hodnota za 21..24. UT července, celkový integrační čas asi 10 hod.) bylo (3.5 ± 1) mK (signál naznačuje, rychlost uvolňování plynu jen několik procent hodnoty, co měla C/1995 O1). V křížově-korelačním módu v kombinaci s Owens Valley Radio Observatory a BIMA daty (Combined Array for Research in Millimeter-wave Astronomy). To naznačuje, že zdroj je nepatrně větší než předpokládá Hersův model."

C. Lisse a D. Christian, Space Telescope Science Institute; K. Dennerl, Max-Planck-Institut fur Extraterrestrische Physik; F. Marshall, R. Mushotzky, R. Petre a S. Snowden, NASA/Goddard Space Flight Center; H. Weaver, Johns Hopkins University; B. Stroozas, University of California; a S. Wolk, Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics, oznamují první x-ray detekci pocházející od nábojové výměny mezi kometárními neutrály a malými ionty slunečního větru. Kometu v tomto oboru detekovaly družice Chandra (obr. 9. v příloze) a EUVE: "Přístroj ACIS-S pozoroval kometu C/1999 S4 14.20 UT července. Pozorování trvalo 960-s a kometa byla detekována na S3 čipu na 0.3 pulsů/s s celkovým integrálním tokem 8 x 10-13 erg s-1 cm-2 v oblasti 0.2-0.7 keV. Celková x-ray svítivost byla 6 x 1014 erg/s.

Spektrum ACIS-S ukazuje na 570 eV silnou čáru detekovanou na úrovni větší než 10 s. Tato čára pochází od nábojové výměny O VII. Další čáry nábojových výměn také detekujeme (např., N VI, N VII na 300-500 eV, O VIII na 650 eV) s nízkým S/N.

Nejlepší fit předběžného spektra dává MEKAL, vícečarový emisní model (Mewe a kol. 1986, A.Ap. Suppl. 65, 511) využívající slunečních elementárních abundancí a exitovaného kyslíku, dusíku a teploty plasmy 0.17 keV. Hodnota počtu pulsů v EUVE Lexan B filtru z 14.21 UT července byla 0.06 pulsů/s v intervalu 5400s což odpovídá ekvivalentní svítivosti 1 x 1015 erg/s na 0.16 keV. Pozorované emise byly silně proměnné v rámci hodin, zesilovány byly silnou sluneční erupcí přicházející radiálně od Slunce."

J. Licandro, G. Tessicini a I. Perez, Centro Galileo Galilei; a S. Hidalgo, Instituto de Astrofisica de Canarias, oznamují, že vnitřní kóma komety C/1999 S4 se zdá být extrémně protažená ve směru ohonu. Zřetelně je to vidět na J, H a Ks snímcích, pořízené přes 3.6-m Telescopio Nazionale Galileo (+ ARNICA kamera) na La Palma v čase 26.9 UT a 27.9 UT července. Kometa nemá žádnou centrální kondenzaci, ale zdá se, že fotometrické maximum se posunulo od strany anti-ohonu směrem na p.a. 81° (26.9 UT července) a 84° (27.9 UT července) a to rychlostí 7".4/den (26 m/s). Jasnost centrální kómy poklesla z J = 8.83 ± 0.04 (26.9 UT července) na 9.46 ± 0.07 (27.9 UT července), měřeno v clonce o průměru 30" kolem maxima.

Barevné mapy neukazují žádnou větší strukturu kolem maxima. Střední barevné indexy byly J-K = +0.61 ± 0.05 a H-K = +0.12 ± 0.06 (26.9 UT července). Tyto data naznačují, že v jádře komety došlo k nějaké závažné události.

A. V. Filippenko a R. Chornock, University of California, Berkeley, oznamuje prohlídku CCD spektra (obor 320-1000 nm) komety, které získal 28 UT července pomocí Shane 3-m reflektoru na Lick Observatory. Spektrum neukazuje žádné zřetelné emisní čáry přeložené na sluneční reflexní spektrum, na rozdíl od spekter pořízených stejným přístrojem 6. UT července a 27. UT června. Ve spektru chybí také obvykle silná CN emise u 380 nm.

Morfologie komety je pekuliární, kometa nemá obvyklou hlavu, která je jasnější než přilehlý ohon i když hranice mezi hlavou a ohonem je velmi ostře definovaná.

S. Nakano, Sumoto, Japan, píše, že A. Asami (Bisei Spaceguard Center) také nenašel žádné maximum centrální kondenzace pro určení astrometrické pozice z CCD snímku, který byl pořízen za špatných podmínek 28.490 UT července na 0.25-m f/5 reflektoru.

Vizuální m1 odhady: Červenec 20.91 UT, 7.0 (N. Biver, Ablis, Francie, binokulár 7x50); 21.86, 6.7 (D. V. Fedotov, Kharkov, Ukrajina, binokulár 7x50); 23.87, 6.2 (J. Kyselý, Vlašim, binokulár 7x50); 24.92, 6.2 (A. Baranský, Kijev, Ukrajina, binokulár 12x80).

Efemerida C/1999 S4 (Linear), snad už jen pro ilustraci, na další období:

Datum TT a (2000) d D r Elong. Fáze m1

2000 07 30 11 56.50 +18 38.9 0.488 0.769 46.8 105.6 6.3

2000 08 04 12 18.89 +05 14.7 0.648 0.784 50.6 89.7 7.0

2000 08 09 12 29.73 -02 30.5 0.826 0.811 51.1 76.5 7.7

2000 08 14 12 35.59 -07 21.5 1.009 0.848 49.6 65.5 8.3

2000 08 19 12 39.05 -10 38.9 1.187 0.894 47.1 56.1 8.9

2000 08 24 12 41.30 -13 02.4 1.359 0.945 44.1 48.0 9.4

2000 08 29 12 42.93 -14 52.9 1.522 1.002 40.7 41.1 9.9

2000 09 03 12 44.27 -16 22.5 1.675 1.063 37.2 35.0 10.4

2000 09 08 12 45.47 -17 38.3 1.818 1.127 33.6 29.7 10.8

2000 09 13 12 46.61 -18 44.6 1.951 1.193 30.1 25.1 11.2

(podle IAUC 7464, 7467, 7468 a STScI-PRC00-26 z 25., 27. a 28. 7. 2000 přeložili PH, DH a ML)