OBJEVIT KOMETU ZE SOHO NA INTERNETU JE OTÁZKOU CHVILKY

Dolores Beasley, Headquarters, Washington
Bill Steigerwald, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md

 Nová kometa byla objevena přes Internet čínským amatérským astronomem, který navštěvuje webové stránky sonda SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Kometa C/2002 G3 (SOHO) byla objevena 12. dubna (viz snímky níže). Objevil ji Xing Ming Zhou z města BoLe v provincii Xin Jiang v Číně na snímku z obsevatoře SOHO v reálném čase na Internetu.

Kometa je novou kometou, která nepatří do žádné skupiny komet. Observatoř SOHO byla vypuštěna na oběžnou dráhu před šesti léty, jako projekt European Space Agency (ESA) a NASA. V průběhu šesti let SOHO odhalila 420 komet. Tím se tato sonda zařadila mezi nejplodnější kosmické sondy z hlediska objevů komet v historii astronomie.

Většina komet na snímcích ze SOHO v reálnem čase byla objevena ametérskými astronomy, kteří byli napojeni na Internet a na svých počítačích prohlíželi získané snímky. Každý, kdo má přístup k Internetu se může zůčastnit pátrání po nových kometách.

Od září 2000 do dnešní doby jsem objevil na snímcích ze SOHO 13 komet, jedna z nich, označená 2001U9, původně katalogizována v projektu SOHO jako SOHO-367, se jedenkrát v posledních dvou létech zjasnila," řekl Zhou, který strávil více než 1600 hodin od roku 1985 u svého 15 cm (F/5.3) reflektoru a objevil jednu kometu.

"Je velmi vzrušující u těchto Slunci blízkých komet, že tuto populaci komet jsme nikdy před tím neviděli, protože se jedná o velmi malé a slabé objekty,"řekl Douglas Biesecker, sluneční fyzik z L3 Com Analytics Corporation, Vienna, Va.

"Jakmile se na své dráze přiblíží ke Slunci, tak se zjasní, a SOHO observatoř kometu zachytí." Je zajímavé, že primární poslání sondy SOHO je výzkum Slunce a objev komet je sekundárním produktem. Ale i v této doplňkové činnosti tato sonda získala prioritu. C/2002 G3 (SOHO) byla viditelná v SOHO Large Angle and Spectrometric Coronograph (LASCO) C3 až do 20. dubna 2002.

Kometa byla poprvé vidět 11.dubna, kdy vstoupila do zorného pole skoro přímo pod Sluncem a zorné pole opustila v pravé horní oblasti. Předběžně dostala označení v projektu SOHO jako "SOHO-422".

Oficiálně byla označena Mezinárodní astronomickou únií C/2002 G3 (SOHO). Na snímcích je kruhový disk maska, která zakrývá kotouč Slunce v koronografu a komety mohou být zachyceny na pozadí sluneční koróny. Bílý kruh nastiňuje velikost a pozici viditelného Slunce. Sluneční záření zahřívá velmi intenzivně komety, které střídavě odvrhují molekuly vody a prachu. Prach rozptyluje sluneční světlo ve viditelné oblasti spektra, což způsobuje zjasnění na LASCO snímcích. Molekuly vody se rozpadnou na atomy vodíku a kyslíku a atomy vodíku interagují s koronální plazmou (zelektrovaný plyn rozšiřuje atmosféru Slunce).

Všechny SOHO snímky jsou dosažitelné na Internetové adrese:http://sohowww.nascom. nasa.gov./

Více informací o Slunci a objevených kometách lze nalézt na adrese:http://sungrazer. nascom.nasa.gov/. Snímky a filmy kometárních průchodů nalezneme na adrese: http://soho.nascom. nasa.gov/hotshots/2002_04_15/.

(podle relace 02-71 z 18.4.2002 připravil PH)