VIZUÁLNÍ DŮKAZ PODÁVÁ INFORMACI O PRAMENÍCÍ VODĚ NA MARSU


Objevení strouh v oblasti na Marsu nazvané Gorgonum Chaos dává podnět k myšlence, že v nedávné době tekutá voda prosakovala na povrch.

(CNN) -- Vědci oznámili, že se tekutá voda vyskytovala v nedávno vytvořených řečištích v určité oblasti na Marsu. Tento objev podporuje názor, že na Marsu mohl být jednoduchý život a jednou zde i možná budou osadníci. 

" Přítomnost tekuté vody na Marsu má důležitý důsledek pro otázku života nejen v minulosti, ale i dnes," řekl správce NASA Ed Weiler.

Může vůbec existovat tekutá voda na Marsu? Voda prosakuje a odtéká po povrchu, jak bylo nalezeno více než 100 povrchových stop podél příkrých srázů," dodává Weile. Planetární geologové udělali tento objev procházením nedávných snímků, které pořídila kosmická sonda Mars Global Surveyor. Snímky zachycují nejmenší detaily pozorované z oběžné dráhy na Marsu o velikosti několika desítek centimetrů. "Na těchto snímcích jsou zachyceny nové povrchové útvary, které jsme nikdy před tím na Marsu neviděli," řekl vedoucí vědeckého týmu Michael Malin. "Vidíme zde útvary, které vypadají jako řečiště vytvořené proudící vodou a dále zde jsou vidět sedimenty půdy a části balvanů transportovaných tekoucí vodou."

Hlavně ve vysokých šířkách na jižní polokouli jsou místa obsahující řečiště a naplavené vlny na stěnách nebo lemech pórů, údolí a impaktních kráterech. Více než 90 procent těchto útvarů se nachází na jih od rovníku a nejvíce na místech a svazích natočených od Slunce.

"Byli jsme docela překvapeni. To náš model Marsu nezahrnoval," řekl Malina na základě dat z Surveyoru. Kamera vytvořená týmem pracovníků pod vedením Malina funguje na palubě sondy, která obíhá kolem Marsu od roku 1997. Vědci již delší dobu mají důkazy o tekuté erozi na povrchu Marsu, která se odehrála působením vody před miliardami let. Ale voda téměř zmizela jak se planeta ochlazovala a její atmosféra řídla. V minulosti tedy bylo na Marsu vody dostatek.

Voda dnes na Marsu existuje ve formě ledu na severní polární čepičce a jako pára v nejasných mracích. Ale přítomnost tekuté vody blízko povrchu by mohla posílit teorii, která hovoří o existenci života v dnešní, či minulé době na planetě. "Jestliže se někdy na Marsu život vyvinul a jestliže to přežil do dnešní doby, pak tyto povrchové útvary (řečiště) by tento pohled jenom dokreslovaly," řekl Weiler.

Tekutá voda na Marsu by také dělala cesty na planetu snadnější. Astronauté by mohli přeměnit vodu na vodík a kyslík a oba použít pro praktické účely, jeden jako palivo pro rakety a druhý jako plyn pro dýchání.

Ken Edgett, spoluautor zprávy v časopise Science se na věc nalezení tekoucí vody na Marsu dívá více skepticky. "Já ovšem jsem větší optimista a tvrdím, že řečiště na snímcích vznikala v nedávné době a že tedy existuje i v současné době tekoucí voda na Marsu," dodává Weiler.

Voda pravděpodobně existuje v tekutém stavu 100 až 400 metrů pod povrchem. Malin odhaduje, že množství typického výtoku je okolo 2500 kubických metrů.

Ještě ovšem existují problémové otázky. Proč vytéká voda na chladnějších oblastech Marsu, blízko pólu a na svazích otočených k pólům. Malin se domnívá, že by podzemní voda mohla být exoticky slaná s neznámými fyzikálními vlastnostmi. Geolog Kenneth Tanaka navrhuje, že touto látkou, která způsobuje tyto jevy je zamrzlý kysličník uhličitý, který se mění na tekutý vyvěrající ven a následně na plyn. NASA plánuje na rok 2001 vypustit k Marsu sondu, která bude na oběžné dráze prohlížet místa, kdy by mohla voda, či něco jiného prosakovat na povrch. NASA dále uvažuje o dalších dvou misích k Marsu bez posádky na rok 2003. Mars Polar Lander měl pátrat po vodě na Marsu od roku 1999. Měl provádět sondy pod povrchem a měřit složení ovzduší, sonda se však odmlčela po vstupu do ovzduší Marsu.


PRAMENY VODY NALEZENY NA MARSU


(CNN) -- Přestože se Mars zdá jako chladný a suchý svět, některé okolnosti naznačují, že tekutá voda prosakuje k povrchu planety. Tuto informaci získali vědci NASA po detailní prohlídce snímků pořízených sondou Mars Global Surveyor. Objev se soustřeďoval do oblasti Valles Marineris, gigantického kaňonu, který dominuje na marsovském povrchu.

Zatímco vědci věří, že v dávné minulosti na povrchu planety bylo více vody, tak dnes velmi řídká atmosféra nedovolí setrvání vody v tekutém stavu na povrchu planety. Ale vědci hledali náznaky vody v hlubokých podpovrchových vrstvách. Valles Merineris kaňon je hluboký několik kilometrů pod povrchem a právě zde by mohlo být příhodné místo k existenci tekuté vody. Podle vědců NASA byla právě zde objevena tekutá voda, jak o tom bude informováno 29. června v čísle časopisu Science. Mars Global Surveyor na jiných snímcích zachytil evidentní důkazy o průsaku vody v nedávné minulosti.

Jeden ze snímků z roku 1997 jižní oblasti Noachis Terra odhaluje prohlubně na stěně kráteru, které jsou charakteristické pro průsak vody na povrch.


(podle CNN z 21.6.2000 připravil PH)