DETAILNÍ POHLEDY NA OBLAST CYDONIA

Jeden z posledních filmů "Mission to Maers," se částečně odehrává v oblasti Cydonia na Marsu, kde se setkáváme s monumentálními výtvory starodávných Marťanů. Tato myšlenka - široce popularizovaná v knihách, časopisech, vývěskách a jiných informačních médiích má svůj původ v jednom z pozorování (z r. 1976), které tehdy získala kosmická sonda Viking Orbiter. Na jednom ze snímků zachytila kopec, podobný lidské tváři. Snímek představuje snímek z Viking Orbiteru, pořízený v 70. letech. Vidíme oblast "tváře" a sousední povrchové útvary.

5. dubna 1998 kosmická sonda Mars Global Surveyor (MGS) provedla speciálně naplánovaný manévr a vyfotografovala "Tvář na Marsu." Protože snímkování "Tváře" proběhlo na první pokus úspěšně, byly vykonány další dva manévry a pozorovány další "artefakty": "City" (skupinka malých pohoří nacházejících se západo-jihozápadně od "Tváře") a "City Square" (skupinka čtyř malých kopců obklopující většími horami z "City"). Toto speciální pozorování se uskutečnilo během fáze Science Phasing Orbits mise MGS, zatímco kosmická sonda 12 hodin trávila na eliptické dráze.

O rok později, v březnu 1999 MGS dosáhl konečné, kruhové, polární mapovací dráhy, ze které nyní pozoruje planetu po dobu jednoho roku.

Ve sledování oblasti Cydonia bude pokračovat Mars Orbiter Camera (MOC) i v letošním roce mapování,
Na tomto obrázku jsou zaznamenány oblasti MOC snímků, které byly pořízeny během uplynulých dvou let od dubna 1998 do dubna 2000. Snímkování oblasti Cydonia probíhalo v high resolution MOC módu a zahrnuje i první tři snímky z r. 1998. První snímky byly získány během Science Phasing Orbit fáze v r. 1998 a to od spodu směrem doleva nahoru; Snímky z Mapping Phase (z let 1999 a 2000) byly snímány z pravého spodního rohu směrem doleva nahoru. Díky povaze dráhy a částečně omezeními kladenými na sledovanou oblast dráhy má snímkování rozdělení v délce. Při pokusu o pořízení snímků v oblasti samotné "Tváře" (M12-01787) v polovině února 2000 došlo k sekvenční chybě a většina denních dat na Zemi nebyla odvysílána. Přijato bylo pouze prvních 97 řádků M12-01787; oblast snímkování, jak byla plánována je označena v čárkovaném obdélníku.

(podle informací JPL z 5. 4. 2000 přeložil DH)