ZMĚNY NA MARSU ZA OBDOBÍ MENŠÍ NEŽ 1 MARŤANSKÝ ROK

Co se přihodilo na Marsu mezi 1. únorem 1998 a 18. listopadem 1999? Snímky, které získala kosmická sonda Mars Global Surveyor (MGS) ukazují změny, které nastaly v časovém intervalu menším než jeden roku na Marsu. Co tyto změny způsobilo? Prachové bouře a tání polárních oblastí, to jsou vlivy, které na marsovský povrch působí každým rokem. Ale co další geologické procesy? Jak "aktivní" je Mars dnes? Přístroj Mars Orbiter Camera (MOC) umístěný na palubě kosmické sondy MGS je na oběžné dráze kolem Marsu dostatečně dlouhou dobu k tomu, aby na tyto otázky už mohl poskytnout nějaké odpovědi. MGS začal kolem rudé planety obíhat v září 1997. Od té doby ji sleduje už více jak jeden tamní rok, který je roven 687 pozemským dnům. Snímky, které vidíte v dnešní příloze EAI, dokumentují jak malé sesuny půdy je přístroj MOC schopen z oběžné dráhy zaznamenat.

Obrázek ukazuje mělký kráter, který se nachází v blízkosti oblasti Apollinaris Patera na 6 S, 184 W a byl fotografován přístrojem MOC v únoru 1998. Stěny tohoto kráteru ukazují přibližně 100 tmavých proužků, které se spouštějí dolů ze svahu. Tyto proužky vznikly jako malé sesuvy půdy nebo laviny. Tvoří je pravděpodobně písek a nebo naplavenina. Snímky jsou osvětlovány Sluncem z levého spodního rohu. Samotný kráter má průměr asi 5 km. Bílý obdélník ukazuje místo výřezu na kráteru, které bylo fotografováno opětovně v polovině listopadu 1999 (asi o 92% marsovského roku později).

Tato dvojice obrázků je srovnáním, jak jihovýchodní oblast stěny kráteru vypadala 1. února 1998 a 18. listopadu 1999 (upozorňujeme, že obrázek byl vůči snímku b) pootočen). Během této doby, která uplynula mezi pořízením těchto dvou snímků se objevily nové temné proužky svahů (označené šipkami z pravé horní strany). Starší svahy jsou světlejší a slabší, nové jsou tmavší. To svědčí o tom, že proužky se s časem vytrácejí. To znamená, že minimálně na stěnách kráteru, které vidíme zde je každý mladší proužek tmavší než proužek světlejší.

Tyto tři nové svahy vznikly na povrchu Marsu někdy mezi únorem 1998 a listopadem 1999. Podobné proužky již byly pozorovány na snímcích s nejvyšším rozlišením ze sond Viking, které oblasti Marsu mapovaly koncem sedmdesátých let. Po více jak 20 letech však není jasné, jak staré tyto útvary mohou být nebo jak často vznikají. Nyní, přístroj MOC dává na tuto otázku alespoň částečnou odpověď.

Kredit snímků: NASA/JPL /Malin Space Science Systems

Tyto snímky byly uvolněny v souvislosti s 31. Lunar and Planetary Science Conference, konanou v Houstonu, Texas, v týdnu 13.-17. března 2000. Svahy na Marsu jsou předmětem prezentace posteru, která se konala ráno 16. března 2000.

(podle informací JPL z 12. 3. 2000 přeložil DH)