CO DOKÁŽE PRACHOVÝ ĎÁBEL

V prosinci 1999 tým MOC konečně našel odpověď! Prachový ďábel (dust devil) na obrázku byl vyfotografován v akci, jak vytváří tmavý pruh prachového víru (dark streak)! První členy vědeckého týmu, kteří spatřili tento obrázek polil pot na čele - právě sledovali úkaz na Marsu "zachycený přímo v akci", řádící na planetě jen hodinu před tím, než byl obrázek přehrán ze sondy na Zemi.

Poprvé byl prachový ďábel přistižen jak vytváří proužek - v oblasti Promethei Terra a přesouvá se zprava (od východu) do leva (k západu). Jak Slunce osvětluje krajinu z levého horního rohu, můžeme pozorovat stín (shadow), který vrhá sloup materiálu. Podle tvaru stínu můžeme odhadnout skutečný tvar prachového ďábla. Samotný jasný prachový ďábel sloupcovou strukturu nepřipomíná, protože snímek byl pořízen z kamery, nacházející se přímo nad ním. Prachový ďábel je méně než 100 m široký a snímek pokrývá oblast přibližně 1.5 x 1.7 km.

Co je myšleno prachovým ďáblem? Prachoví ďáblové jsou sloupcové víry větru, které se pohybují krajinou na Marsu a nabírají do sebe prach. Mohli bychom je připodobnit k miniaturním tornádům. Prachoví ďáblové jsou sloupce prachu, vyskytující se v suchých oblastech a pouštích na Zemi i na Marsu. Vzniknou, jestliže se během dne povrch ohřívá a ohřátý vzduch bezprostředně po ohřátí stoupá vzhůru. Když je ohřátý vzduch nejblíže povrchu, začíná stoupat nahoru a točit se. Točící se sloupec se začíná pohybovat po povrchu a zvedá volný prach (pokud tam nějaký je). Prach potom vytváří pozorovatelný vír a nově narozenému "prachovému ďáblu" dává vzhled tornáda. Na Zemi prachoví ďáblové přetrvávají typicky jen několik minut.

Obrázek ukazuje povrch v jihozápadní části Terra Sirenum u 63?S, 168?W, na kterém byla pozorována aktivita mnoha prachových ďáblů, jehož textura připomíná pohled na talíř temně šedých špaget. Tento snímek byl pořízen v ranném létě v únoru 2000 a pokrývá oblast 3 km širokou a 30 km dlouhou.
Kredit snímků: NASA/JPL/Malin Space Science Systems

(podle informací JPL z 13. 3. 2000 přeložil DH)