TVÁŘ NA MARSU A MARS GLOBAL SURVEYOR

Krátce po půlnoci 5. dubna 1998 zachytila kamera Mars Orbiter Camera (MOC) na kosmické sondě Mars Global Surveyor (MGS) tzv. tvář na Marsu v oblasti Cydonia s vysokým rozlišením. Obrázek byl vyslán na Zemi a dostal se do počítačových dat JPL a posléze na Internet.

Obrázek byl získán 375 sekund po 220 nejbližším přiblížení k Marsu. V tomto čase byla "tvář" lokalizována přibližně na 40.8 stupni severní šířky a 9.6 stupni západní délky, byla 444 km vzdálena od sondy. Monitorování probíhalo v době, kdy bylo Slunce 25 stupňů nad horizontem. Obrázek má rozlišení 4.3 metry na pixel. Toto rozlišení je asi 10krát vyšší než nejlepší předchozí obrázek, který byl pořízen při misi sondy Viking v polovině roku 1970. Celý obrázek pokrývá oblast 4.4 km širokou a 41.5 km dlouhou.

Počasí v době snímkování

Většinu severní polokoule Marsu, nad 40 stupňů severní šířky, v době snímkování pokrývaly zimní mraky. Obrázek z Vikingu 2 byl pořízen právě den před naprostým pokrytím mraky. Obrázek vznikl složením snímků v červené a modré oblasti širokoúhlou kamerou (zelená složka je vytvořena syntézou z průměrného červeného a modrého rozložení). Malý čtvereček ohraničuje oblast obrázku s vysokým rozlišením. Jak můžeme vidět, náhodně se podařilo, že fotografovaná oblast byla čistá, zatímco blízké oblasti s nižším kontrastem na obrázku s vysokým rozlišením nasvědčují tomu, že se zde vytvořil opar nebo mlha.

Lokalizace snímků

První dva snímky jsou nejlepší obrázky ze sondy Viking, zachycující oblast Cydonia, kde je "tvář" lokalizována. Více informací o "tváři" a obrázcích z Vikingu můžete vidět na adrese: http://www.msss.com/education/facepage/face.

Označení na dvou obrázcích charakterizuje pohled úzkoúhlou kamerou s velkým rozlišením. Také na druhém snímku označení zachycuje vymezenou oblast ve zvětšeném pohledu.

Třetí obrázek je jedna čtvrtina rozměru celého MOC snímku ukazující "tvář" s jejím bezprostředním okolím. Tento obrázek byl zpracován, aby byly zvýrazněny charakteristické rysy.

Obrázky jsou části syrového snímku s trochu zvýšeným kontrastem, které zahrnují "tvář". Celý syrový snímek je možné získat na adrese:"http://mars.jpl.nasa.gov".

Aby byl zvýrazněn jev "tváře" na obrázku, snímek podstoupil úpravu podle následujících kroků. Nejprve se odstranila rozdílná citlivost mezi sousedními obrazovými elementy. To odstranilo vertikální "pruhovanost". Kontrast a jas obrázku byl upraven pomocí filtrů, které zvýšily detaily v několika úrovních. Potom byl obrázek geometricky upraven, aby bylo možno data dát do počítačové podoby (mercator-type map). Byla provedena korekce stočení zleva doprava a vytvořen pohled v úhlu 45 stupňů od kolmice. Část obrázku obsahující "tvář" a pár nejbližších impaktních kráterů a vrcholů byla "vyříznuta" z celého snímku a reprodukována odděleně.

Pro srovnání jsou uvedeny nejlepší obrázky z Vikingu zvětšeny 3.3krát od originálního rozlišení a MOC obrázek, který je upraven do téže velikosti, jako snímky z Vikingu. Levý obrázek je částí snímku Viking Orbiteru 1, prostřední obrázek je část snímku MOC v "normální" podobě a vpravo je obrázek tentýž z MOC, ale s kontrastní úpravou, která by měla simulovat přibližně světelné podmínky, které byly v případě snímku pořízeného sondou Viking.

(podle informace z JPL upravil PH)