VEDECKY TYM A VYBER PRISTROJU PRO MISI MARS SURVEYOR 2001


Douglas Isbell
Headquarters, Washington, DC

Dve automaticke sondy, ktere jsou planovany k vypusteni uprostred roku 2001 na obeznou drahu a k pristani na Marsu budou nest na palube sestupovou kameru, zarizeni pro multispektralni obrazky a automaticke vozitko, ktere bude schopne prejizdet napric desitky mil po skalnate vysocine rude planety.

Mars Surveyor 2001 bude nasledovat po dvou jinych automatickych misich k Marsu, ktere budou vypusteny na konci roku 1998 a zacatku roku 1999. Vsechny tyto mise jsou soucasti dlouhodobeho pruzkumu planety Mars agenturou NASA, ktere budou realizovany priblizne kazdych 26 mesicu.

"Mise Mars 2001 vytvori velky krok pro pokrok naseho poznani planety Mars navratem vzorku," rika Dr. Carl Pilcher, reditel programu NASA s nazvem:Vyzkum slunecni soustavy. "Spojime-li informace z mise v roce 2001 z informacemi, ktere ziskaly sondy Mars Pathfinder, Mars Global Surveyor a ktere budou ziskany po vypusteni sond v roce 1998 a 1999, budeme chopni velmi dobre pochopit planetu Mars vcelku i s jednotlivymi detaily na jejim povrchu."

NASA Office of Space Science ma vybrat zarizeni pro Mars 2001 Orbiter, ktery ma byt vypusten v breznu tehoz roku a pro Mars 2002 Lander/Rover, ktery ma byt vypusten v dubnu 2001.

- Mars 2001 Thermal Emission Imaging System (THEMIS) bude mapovat povrch planety Mars z hlediska mineralogickeho a morfologickeho. Bude se to dit pomoci kamery v velkym rozlisenim a pomoci termickeho infracerveneho spektrometru. Dr. Phil Christensen z Arizonske statni univerzity je hlavni badatel v projektu THEMIS.

- Mars 2001 Lander ponese male vozitko s pokrokovou technologii, ktere bude schopno cestovat po povrchu planety Mars desitky mil po marsovske vysocine. Rover bude nepatrne vetsi nez vozitko Sojourner na Mars Pathfinderu a melo by jezdit dale (100 km oproti 100 m u Sojourneru) a melo by pracovat dele (jeden rok oproti predpokladu 7 dni u Sojourneru). Vozitko ponese zarizeni nazvane Athena, ktere je souhrnem zarizeni, ktere povedou vedecke analyzy slozeni materialu povrchu. Vozitko bude schopno take odebirat vzorky k pozdejsimu navratu na Zemi. Dr. Steven Squyres z Cornellovy univerzity, Ithaca je vedoucim vyzkumnikem projektu Athena.

- Mars 2001 Lander take ponese zarizeni pro porizovani snimku okolniho terenu pristani behem brzdeni a sestupu k povrchu. Sestupova kamera bude porizovat obrazky pristavaciho mista pro geologickou analyzu a bude pomahat pri naplanovani pocatecnich operaci a cest Athena roveru. Dr. Michael Malin z Space Science System Inc. v San Diegu je vedouci tymu pro porizovani obrazku pri pristavani a Dr, Ken Herkenhoff z NASA-JPL je clen jeho tymu.

Tyto projekty vyzkumu byly vybrany z celkoveho poctu 39 navrhu predlozenych NASA v srpnu 1997 jako odezva na vyhlaseni vedeckeho programu pro misi 2001 v cervnu 1997.

2001 Orbiter bude poprve pouzivat atmosfery k pomalemu sestupu a primemu navedeni sondy na obeznou drahu technikou, ktere se nazyva aerocapture.

Orbiter take ponese Gamma Ray Spectrometer (GRS), ktery bude provadet globalni mapovani zakladniho slozeni povrchu a vyskyt vodiku v melkych oblastech pod povrchem.

Obe mise v roce 2001 jsou casti cele serie automatickych pruzkumniku planety Mars, ktera byla zahajena v listopadu a prosinci 1996 vypustenim Mars Global Surveyoru a Mars Pathfinderu.