ČERNÁ DÍRA OLD FAITHFUL

Donald Savage, Headquarters, Washington, DC

William Steigerwald, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD

Vědci, kteří pozorují disk hmoty kolem černé díry v naší galaxii objevili, že se disk periodicky rozrušuje a uvolňuje se na opačných stranách od černé díry v jetech materiálu, který se pohybuje rychlostí blízkou rychlosti světla. Černá díra opět naplňuje disk vytahováním horkého plynu z povrchu blízkého průvodce (hvězdy) a potom dochází k dalšímu rozrušení v pravidelných půlhodinových intervalech.

Vědecké skupiny zastupují organizace, California Institute of Technology, Pasadena, Massachusetts Institute of Technology, Boston a NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, které společně pracují na mizení rtg emise horkého plynu v disku, která má vzhled krátkých, rychle expandujících jetů. Dr. Ronald Remillard z Massachusetts Institute of Technology a Dr. Jean Swank z Goddard Space Flight Center předkládají výsledky v X oboru získaná za pomocí družice NASA Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE), která ukázala mizející disk. Dr. Stephen Eikenberry prezentuje nová infračervená pozorování, která demonstrují, že když rtg záření z disku zmizí, tak se náhle objeví jety. Pozorování bylo prezentováno 7. ledna během zimního setkání American Astronomical Society ve Washingtonu, DC..

Disky horkého plynu, známé jako akreční disky, jsou obecně pozorovány kolem černých děr s hvězdnou komponentou, ale blízký současně mizející disk a vznik jetů nebyl předtím nikdy pozorován.

Dr. Craig Markwardt, výzkumný pracovník v Goddard, poznamenává: "V dosti pravidelných intervalech akreční disk je rozbit a vytvoří se rychle se pohybující jet.

"Tento jet rovnoměrně rozděluje více energie než gejzír," dodává Swank. "Každou půlhodinu černá díra v souhvězdí Orla vyvrhuje ven materiál, který je roven více než 100 triliónů tun asteroidů v rychlosti skoro srovnatelné s rychlostí světla (přibližně 650 miliónů mil za hodinu). Tento proces samozřejmě vyžaduje mnoho energie - každý cyklus je ekvivalentní hodnotě energie šest triliónkrát větší než jakou spotřebují za rok v USA.

"Co je ještě úžasnější je to, že my vidíme první stopy ke zdroji ejektovaného materiálu v jetech - jedná se o objev, který indikuje, že materiál v jetu musí přicházet z vnitřního disku. Teoretické hypotézy předpokládaly, že jety přicházejí odněkud z blízké oblasti černé díry, ale ani jedna neměla tak přímý pohled na daný jev jako nyní" říká Eikenberry.

Černé díry jsou velmi hmotné objekty s gravitačním polem tak intenzivním, že žádné světlo nemůže uniknout z jejich vlivu. Což zabraňuje, abychom mohli pozorovat černou díru přímo. Jsou detekovány v souvislosti s aktivitou spojenou s jejich průvodcem. Černá díra nasává materiál ze své komponenty a tento plyn vytváří kolem černé díry plynný disk. Plyn v disku se stlačuje a zahřívá na milión stupňů a pak emituje záření v rtg oboru.

"My jsme zjistili, že rtg záření z disku mizí téměř naprosto každou půlhodinu. Výsledky rtg pozorování, infračerveného pozorování na Mt. Palomaru a infračerveného a rádiového pozorování, které bylo realizováno Dr. Felixem Mirabelem ve Francii ukazují, že velmi krátce po zmizení rtg záření se objevují jety v infračerveném a rádiovém oboru. Protože rtg záření je emitováno horkým plynem v disku, tak jeho zmizení během těchto období vede vědce k názoru, že hmota v disku musí unikat pravděpodobně ven v podobě jetů. Jak černá díra nasává více plynu ze své komponenty disk se objevuje spolu s rtg zářením a cyklus se startuje znovu," dodává Swank. Dr. Mirabel získal výsledky za pomocí infračerveného dalekohledu Velké Británie a VLA v Novém Mexiku.

"Velké množství těchto pozorování," dodává Swank, vědec projektu RXTE, "je takových, že vyvolávají otázky, na které není jednoduché podat odpověď. Ještě není přesně jasné, jaký jev způsobuje únik materiálu z disku ve formě jetů. Opravdu, černá díra s utvářejícími se jety je poněkud záhadná, protože je těžké pochopit, jak něco takového může být realizováno v sousedství černé díry.