DRUŽICE NASA PODÁVÁ INFORMACE O FENOMÉNU LA NINA

David E. Steitz Headquarters, Washington, DC

Allen Kenitzer Goddard Space Flight Center, Greenbelt

Vědci používají data z nedávno vypuštěné družice Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), společnou americko-japonskou misi, jejímž posláním je sledovat oblasti oceánu nastupujícího do jevu známého jako La Nina. TRMM výzkumný tým má opět získávat údaje o povrchové teplotě oceánu pomocí zařízení na palubě družice s označením TRMM Microwave Imager TMI.

Informace o teplotě dávají vědcům nový pohled na složitý vývoj La Nina - TMI je jediné zařízení tohoto druhu na palubě družice, které sleduje moře - na povrchovou teplotu v tropech. Obrázky zachycují změny v moři, díky změně povrchové teploty, nynější pohyb a rozptyl fenomenu El Nino. Je ještě málo údajů, abychom dělali přesné závěry, ale ukazuje se, že podmínky pro tvorbu fenoménu El Nino postupně mizí.

"TMI je zařízení, které měří "všechno" - počasí měří i tak, že může prokouknout mraky," řekl Dr. David Adamec, oceanographer v Goddard Space Flight Center, Greenbelt. "Standardním zařízení (infračervený radiometr), se používá k měření povrchové teploty moře, musí zápolit s mraky a atmosférickými aerosoly. Oblačné útvary nepřeruší tok údajů rozhodující pro dlouhodobá podnebná studia."

La Nina je v podstatě protějšek fenoménu El Ninoa vyznačující se neobvykle studenou vodou v rovníkovém Tichém oceánu, oproti El Ninu, kdy je oceán daleko teplejší než normálně. La Nina a El Nino jsou často označovány společně termínem El Nino/Jižní oscilace, nebo ENSO." La Nina je někdy uváděna jako studená fáze ENSO.

La Nina efekty na světovém podnebí mají sklon být protějškem El Nina. Ve vyšší zeměpisné šířce El Nino a La Nina jsou právě dva z několika faktorů, které ovlivňují klima. Nicméně dopad El Nina a La Nina ve vyšší zeměpisné šířce je nejvíce vidět v zimě. Během typického roku La Nina, jsou v zimě teploty vyšší než normální na jihovýchodě a chladnější než normálně na severozápadě.

Znalosti o La Nina nejsou tak dobré jako o El Nino. Například každé silné El Nino nemusí nutně následovat La Nina. Vědci z Goddardu provádějí náročná studia El Nino a La Nina prostřednictvím zpráv, která dostávají ze satelitů a zařízení v oceánu.

Získat znalosti o "kvalitě" moře - povrchové teplotě, skrze mikrovlnný snímač, byl dlouhodobý sen oceánografů po několik desetiletí. Navíc, žádný z předchozích zařízení na bázi mikrovlnných snímačů neměl schopnosti TRMM Microwave Imageru. Informace budou využívány i pro zlepšení předpovědi počasí, studium anomálií počasí a pro lepší pochopení jevů probíhajících v oceánu.

Několik misí NASA je určeno pro studium efektů El Nina a La Nina ze satelitů. Americko-francouzská mise TOPEX/Poseidon měří výšku povrchu moře, Sea-Viewing Field-of-View Sensor (SeaWiFS) měří barvu oceánu a TRMM měří povrchovou teplotu moře. Projekt Tropical Atmosphere-Ocean Array se skládá asi ze 70 bójí v tropickém Tichém oceánu. Tento projekt navrhl National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Zařízení určuje v reálném čase teplotu vzduchu, relativní vlhkost, povrchový vítr, teplotu povrchu moře a podpovrchovou teplotu v hloubce 500 metrů. Data z této sítě bójí jsou zpracovávána v NOAA a pak jsou přístupna vědcům.

TRMM Mikrovlna Imager nástroj byl opatřený u NASA. TRMM byl vyvinut NASA a NASDA a vypuštěn v listopadu minulého roku z NASDA Tanegashima Space Center v Japonsku. Výzkum La Nina je část programu NASA Earth Science Enterprise, dlouhodobého programu výzkumu povrchu Země, oceánů, atmosféry, ledu a života jako celku. Obrázky z tomto výzkumu jsou dosažitelné na URL: http:// www.eorc.nasda.go.jp/ TRMM

(podle relace NASA 98-126 z 16.7.1998 připravil PH)