KOSMICKÁ SONDA SOHO LOKALIZOVÁNA POZEMSKÝMI RADARY

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC

William Steigerwald, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD

Franco Bonacina, European Space Agency Headquarters, Paris, France

Pozemské radioteleskopy detekovaly sondu Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) a zjistily její pomalou rotaci. Sonda se nachází ve své původní pozici. Toto je důležitý krok směrem k možnému znovu navázání komunikace se sondou.

Rádiový kontakt se SOHO, společnou misí European Space Agency (ESA) a NASA, byl přerušen 24. června po událostech, které studuje ESA i NASA.

S podporou Dr. A. Kiplingera z National Oceanic a Atmospheric Administration's Space Environment Center, Boulder, CO, vědeckého pracovníka na U.S. National Astronomy and Ionosphere Center (NAIC) v Arecibo, Puerto Rico, byl pomocí 305-m radioteleskopu 23. července k sondě vyslán signál. 70-m parabolická anténa systému NASA Deep Space Network v Goldstone, CA, pracovala jako přijímač a zachytila od kosmické sondy echo. Dále ji pak sledovala použitím radarové techniky déle než hodinu.

Předběžná analýza radarových dat, které ukazují, že SOHO se stále nachází na své nominální orbitě v blízkosti bodu tzv. Lagrangeova bodu L-1 (gravitačně stabilní bod 1.5 milionů km před Zemí). Sonda pomalu rotuje, přibližně jedna otočka za minutu.

Kolektiv pracovníků NAIC a Deep Space Network v těsné spolupráci s NASA a ESA pokračuje v analýze radarových dat tak, aby z nich bylo možné určit ještě přesnější pozici a pohyb sondy. To potom dále pomůže v úsilí o znovu navázání kontaktu se sondou, až sluneční panely budou dodávat více energie.

Inženýři ESA a NASA také dále pokračují v jejich úsilí o znovu navázání rádiové komunikace se sondou. Optimismus do jejich úsilí vnáší pomalá rotace, která pravděpodobně nezapříčiní větší strukturální poškození.

Tým NAIC pracuje pod vedením Dr. D. Campbella. NAIC působí na Cornellově Univerzitě, Ithaca, NY, a spolupracuje s U.S. National Science Foundation, Washington, DC.

Deep Space Network pracuje pod vedením NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA.

Více informací o misi SOHO, včetně status zpráv získáte na Internetu a na nové ESA WWW stránce na: http://sci.esa.int nebo na http://sohowww.nascom.nasa.gov/.

(podle informací NASA 98-135 z 27. 7. 1998 přeložil DH)