NOVÉ INFORMACE OD SONDY SOHO ZVYŠUJÍ NADĚJI K OBNOVENÍ ČINNOSTI

Don Savage, Headquarters, Washington, DC

William Steigerwald, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD

Franco Bonacina, European Space Agency Headquarters, Paris, France

Kosmická sonda Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) již posílala pozemním střediskům informace o teplotě a elektrická data. Tyto informace mohou pomoci znovu obnovit činnost satelitu. SOHO Recovery Team pracuje na dobíjení baterií, jejichž zapnutí umožní znovu zprovoznit vědecké přístroje.

Data od SOHO byla přijata 8. srpna, sedm dní po prvním signálu od konce června na NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD. "Toto je největší novinka, kterou jsem slyšel od doby, kdy se ztratilo spojení se SOHO," říká R. Bonnet, Ředitel Science for the European Space Agency (ESA), partner NASA v rámci mise.

"Nikdy se nám nenaskytla taková šance k tomu, abychom zprovoznili tuto fantastickou misi. Doufáme, že vědecké přístroje neutrpí velké poškození v nutné fázi rozmrazování, které by nějak extrémně ovlivnilo vědecké výsledky. "

Následná analýza očekávaných palubních podmínek, kterou vypracovali inženýři z ESA a Matra Marconi Space, vedla k vyslání příkazů prostřednictvím NASA Deep Space Network station at Goldstone, CA.

Tyto příkazy byly určeny k odchýlení slunečního článku, který je k dispozici, tak aby se částečně nabila jedna z palubních baterií.

Po 10 hodinách nabíjení začala chodit telemetrie a bylo přijato sedm úplných datových souborů o palubních podmínkách, včetně informací o teplotách a napětích na vědeckých přístrojích. Po jedné minutě pozemní středisko telemetrii vypnulo aby se šetřili palubní zdroje energie.

Vlivem orientace sondy je teplota na některých částech nižší než normál, jinde je zase větší. To se ovšem očekávalo. Před těmito pokusy podmínky přístrojů nebyly s určitostí známy a nové hodnoty budou použity pro další oživovací sekvenci. Palivo, hydrazin, je pravděpodobně částečně zamrzlý.

Napětí a proudy na jednotlivých jednotkách naznačují, že jedna ze dvou palubních baterií je téměř zcela vybita. Pokusy i nabití druhé baterie probíhají.

Technika nabíjení baterií se ukázala úspěšná a tým začal s 24-hod nabíjením, tak aby baterie byly zcela nabité. Deep Space Network. Požadavek na dlouhodobé nabíjení přijal a dal mu prioritu před jinými plánovanými aktivitami.

"Jsem upřímně spokojen s informacemi, které příchází od řízení mise," řekl F. Vanderbussche, ESA, který prováděl nabíjení baterií v týmu SOHO Recovery Team na Goddard. "Palubní podmínky jsou tak dobré, jak jsme očekávali že budou."

Tým nyní pracuje na další sérii procedur, kterými se bude zkoušet rozmrazit palubní hydrazin, nyní s teplotou bodu mrazu. Roztání paliva pak řídícími středisku umožní znovu nastavit sondu do optimálního směru. Rozmrazování paliva bude probíhat koncem tohoto týdne, až budou obě baterie plně nabité.

Opatrné obnovování aktivit je řízeno projektovým týmem ESA SOHO z NASA Operation Center at Goddard. Sonda SOHO dokončila svou nominální dvouletou misi v dunu 1998. Sonda již dosáhla vynikajících výsledků o dynamice slunečního nitra a ukázala souhrnný pohled na sluneční korónu. Mise poté byla prodloužena až do r. 2003, tak aby se pokryla nadcházející perioda maxima sluneční činnosti s maximem v roce 2001.

Více informací o projektu SOHO, včetně status zpráv je k dispozici na Internetu na nové ESA stránce: http://sohowww.nascom.nasa.gov/ nebo http://sci.esa.int.

(podle informací NASA 98-149 z 11. 8. 1998 přeložil DH)