SOHO JE JIŽ TÉMĚŘ V PLNÉ PRÁCI

Don Savage, Headquarters, Washington, DC
Bill Steigerwald, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD
Simon Vermeer, European Space Agency Headquarters, Paris, France

Vysoce kvalitní snímky Slunce, exponované počátkem minulého týdne na Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), dávají naději, že mise již bude brzy provádět běžné vědecké operace. Inženýři již mají úspěšně znovu aktivováno devět z dvanácti přístrojů umístěných na SOHO, které byly mimo provoz téměř čtyři měsíce po ztrátě kontaktu 24. června.

Snímky z přístojů Michelson Doppler Imager a Extreme Ultraviolet Imaging Telescope jsou k dispozici na Internetu na adrese: http://sohowww.nascom.nasa.gov.

"Vědci na obou stranách Atlantického oceánu se znepokojením čekají na obnovení činnosti sondy," komentoval úsilí R. Bonnet, vědecký ředitel v ESA. "Díky mimořádnému odhodlání a zručnosti týmů ESA a NASA spolu s průmyslovými smluvními partnery a ostatními vědeckými týmy, které svou nezastupitelnou roli v projektu také hrají je opět naše Slunce pod dozorem. Nyní je SOHO potřebná více než kdy jindy, protože Slunce se stalo silně bouřlivější spolu se zvětšením počtu skvrn."

"Je velmi vrušující opět vidět snímky Slunce ze SOHO po tolika týdnech očekávání. Doufáme, že všechny vědecké přístroje SOHO budou znovu zprovozněny, tak že budeme schopni už v blízké budoucnosti provádět normální vědecké operace," říká Dr. J. Gurman, vědecký pracovník U.S. projektu SOHO a spolupracovník projektu Extreme Ultraviolet Imaging Telescope (EIT).

"K dnešnímu dni bylo devět z 12 přístrojů na palubě sondy SOHO spuštěno. Čtyři z nich jsou již plně funkční; dalších pět je stále oživováno do aktivního stavu. Dosud neexistují žádné známky poškození termálním šokem během fáze hlubokého zmrazení, kterou přístroje prodělaly. Klobouk dolů před inženýry, kteří tuto sondu postavili a vyvinuli jí tak citlivými a robustními přístroji," říká Dr. B. Fleck, vědecký pracovník ESA. Během několika nadcházejících týdnů budou zapnuty i zbývající tři přístroje.

Tyto snímky jsou posledním úspěchem celého týmu, který vydává sekvence k sondě s cílem jejího oživení. 23. července byla SOHO lokalizována pozemským radarem, 305-m anténou v Arecibu, Puerto Rico, rádioteleskopem patřící U.S. National Astronomy a Ionosphere Center, který pracoval jako vysílač a 70-m parabolou NASA Deep Space Network jako přijímač. Na rádiové signály sonda SOHO poprvé odpověděla 3. srpna a 8. srpna byla přijata telemetrie, která řídícímu středisku mnoho pověděla o stavu sondy a jejích přístrojích. Zmrazené palivo na sondě, hydrazin, prudce roztál a 16. září byly zažehnuty korekční motorky k zastavení vlastní rotace a správnému nasměrování sondy vůči Slunci.

Před přerušením spojení přístroje na SOHO pořídili přibližně dva miliony snímků Slunce a na Zemi bylo přijato více než terabyte (trilion bytů) dat. Od svého startu 2. prosince 1995 sonda udělala revoluci ve výzkumu Slunce, zejména svou speciální schopností pozorovat simultálně vnitřek i atmosféru Slunce, stejně jako částice slunečního větru a sluneční vnější atmosféru.

Dosud z pozorování SOHO vzešlo více než 200 vědeckých článků publikovaných ve vědeckých časopisech. Kromě objevu toku plynu ivnitř Slunce, obřích "tornád" žhavé hmoty, elektricky nabitého plynu a srážejících se magnetických siločar SOHO dělala hlavního dohlížeče na Slunce, dávajícího nám možnost včasného varování před erupcemi jež by mohly ovlivnit život na Zemi.

SOHO pracuje ve speciálním bodě 1.5 milionů km od Země na Slunci přivrácené straně Země. Sonda byla postavena v Evropě a na své palubě nese Evropské i Americké přístroje, řízené mezinárodním vědeckým týmem. Jako nosič byla pro SOHO použita raketa Atlas IIAS a mise je řízena z NASA Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland.

V dubnu 1998 vědci oslavili dvouletou činnost sondy a vedení ESA a NASA rozhodlo o prodloužení mise do r. 2003. Toto prodloužení činnosti sondy vědcům umožňí pozorovat velkou sluneční aktivitu, při níž je očekáván velký nárůst slunečních skrvn až do maxima očekávaného v roce 2000.

První EAI snímek pořízený v Fe IX/X čáře na 171 A a je k dispozici na Inetrnetu na: http://sohowww.estec.esa.nl/operations/ Recovery/eit_171_981013.gif a http://sohowww.nascom.nasa.gov/operations/Recovery/eit_171_981013.gif. MDI snímek naleznete na: http://soi.stanford.edu.

Poslední EAI snímky naleznete na WWW na: http://umbra.nascom.nasa.gov/eit/eit_full_res.html Obecné informace o SOHO jsou na: http://sohowww.estec.esa.nl a http://sohowww.nascom.nasa.gov Informace o obnovování činnosti SOHO jsou na: http://sohowww.nascom.nasa.gov/operations/Recovery//operations/Recovery/

(podle informací NASA 98-190 z 14. 10. 1998 přeložil DH)