NOVÉ OBRÁZKY MARSU UKAZUJÍ LÁVOVÉ PLOCHY A AKTIVNÍ DUNY
Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC
Diane Ainsworth, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA

Poslední obrázky z Mars Global Surveyoru zachycují gigantické plochy vulkanické lávy a podávají svědectví o aktivitě dun v blízkosti severního pólu s pískem, který se pohyboval po povrchu v minulých měsících.

Obrázky byly prezentovány 29. října účastníkům každoročního setkání Geological Society of America v Torontu v Kanadě. Pohled na Mars Elysium Basin odhalil první svědectví o obrovských lávových plochách, spíše než jezerech sedimentů, které vznikly transportem po povrchu Marsu před mnoha milióny let, jak se rozžhavená láva dostávala na povrch. To znamená, že v severních oblastech tekla láva v oblasti několika set kilometrů, o čemž je přesvědčen Dr. Alfred S. McEwen z University of Arizona, Tucson.

"Obrázky z mise Viking těchže oblastí ukázaly tmavý povrch se světlými oblastmi, které nebyly vysvětleny," dodává McEwen. "Někteří vědci se domnívají, že by mohly být vulkanické, zatímco ostatní se domnívají, že by mohlo jít o vzájemný projev erodujícího větru při vysoušení jezera. Tyto nové snímky budou sloužit k jednoduchému pochopení dřívějších snímků s menším rozlišením, které pořídil Viking."

McEven a jeho kolegové se domnívají, že láva vybuchla blízko této oblasti a dostala se na povrch kde potom schládla a popraskala. Další snímky Vikingu a Mars Global Surveyoru ukazaly podobné lávové oblasti v blízkosti Marte Vallis kam se dostala láva z údolí Elysium Basin tekoucí tisíce kilometrů k severu.

"Řídký případ impaktního kráteru na těchto plochách svědčí o tom, že se láva dostala na povrch v relativně nedávné historii planety Mars," vysvětluje McEwen. "Tyto výbuchy by měly být mnohem mladší něž nejmladší z velkých sopek na Marsu - Ascraeus Mons a Olympus Mons v oblasti Tharsis, které se staly klidnými před mnoha milióny let. Tyto obrázky je možno považovat za svědectví toho, že Mars je vulkanicky aktivní ještě dnes."

Další zajímavé obrázky se týkají marsovských písečných dun v severní polární oblasti, které ukazují vědcům detailní vzorek toho, že se písek po planetě pohybuje i v současné době. Mnoho aktivních dun na Marsu se projevilo v červenci a srpnu. "Severní polární čepička je obklopena zónou tmavých dun," dodal Edgett. "Poprvé pozoroval podobné útvary Mariner 9, jako vlnky a Viking orbitery to definovaly jako písečné duny. Od konce července až do poloviny září 1998 Mars Global Surveyor pozoroval dunové pole na severním pólu velmi často."

Marťanské duny typicky obsahují zrnitý materiál hornin a minerálů od velikosti 0.06 mm až po 2 mm. Toto je materiál, který je geologicky klasifikován jako písek. Písek je transportován větrem dvěma cestami: písek poskakuje po povrchu - tento proces je geologicky nazván "saltation" nebo se valí po povrchu - tento proces je známý "traction".
Obrázky naleznete na Internetu na adrese: http://www.jpl.nasa.gov , http://photojournal.jpl.nasa.gov , http://mars.jpl.nasa.gov a http://www.msss.com.

(podle relace NASA 98-200 z 28.10.1998 připravil PH)