TOPEX/POSEIDON ZJISTIL ZMĚNU HLADINY MOŘE BĚHEM FENOMÉNU EL NINO

David E. Steitz Headquarters Washington, DC
Marie Hardin Jet Propulsion Laboratory Pasadena, CA
Robert Meckel University of Texas, Austin, TX

V letech 1997-98 fenomén El Nino měl velký vliv na výšku celosvětové hladiny moře, která rostla o 20 až 25 cm než se vrátila na normální úroveň podle vědeckých studií satelitního měření TOPEX/Poseidon výšky mořské hladiny.

"Je to poprvé, co jsme mohli identifikovat, že fenomén El Nino může způsobit změny v průměru celosvětové hladiny oceánu," řekl Dr. R. Steven Nerem, člen vědeckého týmu Center for Space Research at the University of Texas. "Porozumění těmto krátkodobým změnám je důležité pro pochopení a odhalení dlouhodobých variací způsobených změnou klimatu."

"Měření TOPEX/Poseidon průměrné hladiny oceánů v desetidenních intervalech s přesností spojených s fenoménem El Nino bylo relativně snadné," řekl Nerem. "Nicméně tyto výsledky nám řekly, že detekce variací hladiny moří způsobené změnou klimatu bude těžší, protože takové změny jsou výrazně menší než změny, které jsme pozorovali u fenoménu El Nino."

Klíčem k pochopení změn v oceánech jsou globální mapy získané TOPEX/Poseidon. Nárůst mořské hladiny nebyl omezen jen na tropické pásmo Tichého oceánu, ale byl také pozorován v Indickém oceánu a jižním Pacifiku. Neremův tým poté vypočítal průměrnou hladinu moří.

"Šest let satelitního měření je dobrým startem, ale skutečně potřebujeme desetiletí nebo více průběžného měření před tím, než můžeme přesně určit jakékoli změny vyvolané klimatem," řekl Dr. Lee-Lueng Fu, vědec projektu TOPEX/Poseidon v NASA JPL. "Potřebujeme nepřetržité záznamy o pozorování k pochopení změn v oceánu."
Globální změny mořské hladiny související se sezónními a meziročními údobími jsou mírou změny tepelného obsahu oceánu. Dvoucentimetrový nárůst výšky hladiny během působení fenoménu El Nino naznačuje, že v průměru se celosvětový oceán ohřívá.

"Průměrná hladina moří začala stoupat ke konci března 1997, dosáhla vrcholu dvou centimetrů nad normálem začátkem listopadu 1997 a pak začala klesat zpět k normálu ke konci července 1998. Teplota povrchu oceánu začala stoupat na konci října 1996, vrcholila na konci prosince 1997 a pak klesla zpět na současnou hodnotu," dodává Nerem.

Družice TOPEX/Poseidon vypuštěná v srpnu 1992 používá radarový výškoměr pro přesné měření hladiny oceánu. Tato data jsou připojena k měřením z dalších zařízení umístěných na přesných pozicích v prostoru. Každých deset dní vědci vytvářejí úplnou topografickou mapu celosvětového oceánu tak zřetelných výškových změn hladiny moře. Následující mise TOPEX/Poseidon, Jason-1 bude vypuštěna v roce 2000.

Archívní TOPEX/Poseidon El Nino/La Nina obrázky jsou k dispozici na adrese: http:// www.jpl.nasa.gov/elnino

(podle relace NASA 98-220 z 7.12.1998 připravil PH)