NASA V ROCE 1998

Beth Schmid Headquarters, Washington,DC
Kosmonautika zaznamenala v roce 1998 nové úspěchy s návratem Johna Glenna na oběžnou dráhu, s rozběhnutím stav-by International Space Station a v neposlední řadě s objevem ledu na našem Měsíci. Deset nejvýznamnějších událostí v NASA se prezentuje na webovských stránkách a na NASA TV každý den.
Návrat Johna Glenna
Senátor John Glenn byl 16. ledna 1998 jmenován spe-cialistou užitečného zatížení a přidělen k posádce raketoplánu Discovery, který byl vypuštěn 29. října 1998 na devítidenní misi. Podrobnější informace získáte na internetovské adrese:
http:// www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/glenn-j.html.
Montáž první mezinárodní kosmické stanice

Fáze II - stavba na oběžné dráze - začala skládáním jednotlivých elementů vypuštěných v roce 1998: Zaryja v listo-padu a Unity v prosinci. Další, první zcela ruská součást, nazvaná Service Module bude vypuštěna z Ruska v roce 1999. Bližší informace získáte na inter-netovské adrese: http:// spacef-light.nasa.bov/
 

HST získal snímek možné planety poblíž další hvězdy

NASA kosmický dalekohled HST dal astronomům první přímý obraz, na kterém se nachází asi planeta vně naší sluneční soustavy - podle všeho se jedná o těleso vyhozené do kosmického prostoru v blízkosti rodící se hvězdy. Další informa-ce jsou na internetovské adrese: http:// oposite.stsci.edu/1998/19.

Nejmocnější Gamma Ray Burst od Velkého třesku

Kosmické gama vzplanutí, objevené v roce 1998, uvolnilo teoreticky sto krát více energie než předchozí vzplanutí. Pravděpodobně se jedná o nejmohutnější vzplanutí od vytvoření vesmíru Velkým třeskem. Další informace jsou na internetovské adrese: http://science.msfc.nasa.gov/newhome/headlines/ast06may98_1.htm .

Lunar Prospektor objevil led na Měsíci

Existuje vysoká pravděpodobnost, že voda v ledové podobě se nachází na obou pólech Měsíce. Takto je možné usuzovat na zá-kladě zjištění, která provedla kosmická sonda Lunar Prospektor. Bližší údaje získáte na internetovské adrese: ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/pressrel/1998/98-038.txt.

NASA studuje fenomén La Nina

Vědci pro studium použili data z Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), z SeaWiFS a z mise TOPEX/POSEIDON, která jasně ukazují na projev fenoménu La Nina. Snímky zachycují změnu povrchové teploty moře se vznikem a pohybem fenoménu El Nino. Je příliš brzo provádět určité závěry, ale souvislost mezi ústupem fenoménu El Nino a vznikem La Nina se zdá být jasná. Výsledky studia získáte na internetovské adrese: http://topex-www.jpl.nasa.gov/discover/el_nino.html.

Antarktická ozónová díra

Na konci roku 1997 bylo zjištěno vyčerpávání ozónu nad arktickou oblastí jako nikdy v předchozích létech. V roce 1998, za pou-žití klimatických modelů, vědci informovali proč k tomuto jevu pravděpodobně dochází. Podrobnosti jsou na internetovské adrese: ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/pressrel/1998/98-058.txt .

Magnetar

Neutronová hvězda, lokalizovaná ve vzdálenosti 40000 světelných roků od Země je generátorem velmi intenzivního magnetického pole, které u jiných objektů nebylo pozorováno. Podle vědců byl identifikován nový objekt velmi intenzivního magnetického pole nazvaný Magnetar. Další informace jsou na internetovské adrese:
http://science.msfc.nasa.gov/newhome/ headlines/ast20may98_1.htm.

Pathfinder letadlo

NASA provedla 6. srpna 1998 vývojový pokus na Ha-vaji se solárním letadlem Pathfinder-Plus, které dosáhlo výšky až 20 km. Tato výška nad povrchem je nejvyšší, která kdy byla dosažena vrtulí pohaněným zařízením. Dosavadní rekord ve výšce byl pro Sluncem pohá-něný prostředek 17,88 km. Další informace jsou na internetovské adrese: http://www.dfrc.nasa.gov/PAO/PressReleases/1998/98-64.html

Eileen Collins první velitelka raketoplánu

První dáma Hillary Rodham Clintonová oznámila z Bílého domu na začátku roku 1998, že astronautka Eileen Collinsonová by se měla stát první ženou, velitelkou raketoplánu Columbia, který by měl být vypuštěn jako mise STS-93 v březnu 1999. Další podrobnosti naleznete na internetovské adrese: http://www.jsc.nasa.gov/Bios/ htmlbis/collins.html

(podle relace NASA 98-223 z 15.12.1998 připravil PH)