START KOSMICKÉ DRUŽICE LANDSAT-7 JE ODLOŽEN

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC

Allen Kenitzer/Lynn Chandler

Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD

Kosmická družice Landsat-7 nebude vypuštěna podle plánu v červenci 1998, neboť nedošlo včas k navrhované výměně elektrického zdroje zásobující hlavní zařízení kosmické družice. Nové datum vypuštění bude oficiálně potvrzeno NASA po červenci 1998 až bude dokončeno zařízení, které termicky testuje vakuum.

Během série testů zařízení v termickém vakuu na začátku prosince 1997 zdroj, který zásobuje zařízení Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) selhal dvakrát. ETM+ je na Landsatu-7 vědecké zařízení. Výsledkem nedávných nezdarů při práci se zdroji, bylo to, že byly dva vnitřní záložní zdroje vráceny jejich výrobci. Dokončení vakuových testů bude odloženo do chvíle, až budou zdroje energie opraveny, proto je tedy odložen i start.

Landsat-7 je nejnovější kosmická družice v dlouhé historii družic zkoumajících povrch Země, za období 25 let sledování multispektrálních obrázků zemského povrchu. Tato éra započala startem Landsatu-1 v roce 1972. Landsat-5 vypuštěný v březnu 1984 se stal vysílačem obrázků k několika domácím a mezinárodním pozemským stanicím.

Konkrétně, vědecké přístroje na Landsatu-7 budou pokračovat k získávání dat do databáze obrázků Země s vysokým rozlišením, které začalo v roce 1982 na Landsatu-4 tematickým mapováním. Toto mapování má velký význam pro různé obory lidské činnosti včetně zemědělství, lesnictví a urbanistické plánování.

Landsat-7 bude přidávat do globálního archívu sluncem osvětlené, bez mraků, obrázky zemského povrchu. Přibližně jedna čtvrtina zemského povrchu bude snímkována každých 16 dní s důrazem na sezónní změny vegetace.

Landsat-7 obsahuje několik technologických zlepšení oproti předcházejícím Landsat družicím. Tyto zlepšení zahrnují lepší kalibraci zařízení a záznamník, využívající vlastností pevných látek (solid state data recorder), který je schopen zaznamenat 100 samostatných zvětšených tematických obrázků Země. Tato schopnost dává možnost družici Landsat-7 obnovit kompletní pohled na pozemský povrch v jednotlivých ročních obdobích, nebo přibližně 4 krát za rok.

Landsat-7 patří do dlouhodobého programu NASA ke studiu povrchu Země, oceánu, atmosféry, ledu a života na celé Zemi. Landsat vzniká ve spolupráci Goddard Space Flight Center a NASA's Office of Earth Science ve Washingtonu.

(podle relace NASA 98-41 z 12.3.98 připravil PH)