VÍCE DŮKAZŮ PRO IMPAKTY ZNIČUJÍCÍ DINOSAURY

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC

Diane Ainsworth, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA

Dva nové impaktní krátery v Belize a Mexiku přidávají další svědectví pro hypotézu, která hovoří o střetu Země s asteroidem nebo kometou před zhruba 65 milióny let a následném vyhynutí dinosaurů a mnoha dalších živočišných druhů na naší planetě.

Vědečtí pracovníci Adriana Ocampo z NASA JPL a Kevin Pope z Geo Eco Arc Research z Kanady vedou mezinárodní tým, který objevil dvě nová místa během nedávné expedice sponzorované NASA's Exobiology Program a The Planetary Society, Pasadena, CA.

"Objevili jsme důležité nové místo v Alvaro Obregon, Mexiko asi 230 km od okraje Chicxulub kráteru. Tento kráter byl vytvořen, střetem 10-14 kilometrového asteroidu nebo komety se Zemí," říká Ocampo.

"Místo obsahuje dvě vrstvy materiálu vyhozeného ven při impaktu, který jakoby vytekl nad povrch a vytvořil tlustou vrstvu ejektovaného materiálu," dodává Pope. Je to nejbližší místo ejektovaného materiálu na povrchu vzhledem ke kráteru Chicxulub, které bylo doposud nalezeno a je to nejlepší příklad, známý na Zemi, reálného velkého impaktního kráteru."

Chicxulub kráter má přibližně průměr 200 km. Impakt před 65 milióny let vytvořil celosvětový mrak prachu a sirných plynů, který zamezil přistup slunečního záření na povrch Země. To mělo za následek prudké ochlazení na desetiletí pod bod mrazu. Pokles teploty a změny v prostředí vedly k vymírání dinosaurů a okolo 75 procent dalších živočišných druhů na planetě Zemi.

Na dráze Země kolem Slunce je mnoho těles, která kříží dráhu Země ve velké blízkosti, ať již asteroidů nebo komet. Pouze hrstka astronomů na světě hledá tyto objekty a odhaduje se, že detekuje pouze jednu desetinu takovýchto blízkých objektů. Je jen otázkou, zda v budoucnu se některý z těchto blízkých objektů nestane pro Zemi osudným.

Místní geolog Brian Holland z Punta Gorda, Belize vedl expedici k dalšímu místu ejektovaného materiálu okolo 480 km od okraje kráteru. Místo v Belize obsahuje drobné zelené skleněné kuličky. Tyto kuličky jsou z horniny přetavené ve sklo při velké teplotě impaktu. Jan Smit z Free University, Amsterdam, který byl členem expedice poznamenal, že zelené kuličky z Belize byly podobné těm, které byly nalezeny na Haiti a severním Mexiku. To znamená, že byl nalezen spojovací článek mezi místem v Belize k více vzdáleným místům ejektu v Karibiku a Mexiku.

Alfred Fischer z University of Southern California, Michael Gibson z University of Tennessee v Martin, Jaime Urrutia a Francisco Vega z National Autonomous University v Mexiku pomohli kolektivu nasbírat 400 kg vzorků, včetně vzorků z vrtů pro paleomagnetické studie. Sbírali také fosílie z daného místa, které by napomohlo složit obraz událostí, které se odehrály před 65 milióny let.

Impaktové ejekty jsou velmi řídké na Zemi, ale mnohem časté na povrchu Marsu, protože marsovský povrch zůstával stálý a neměnný po miliardy let a tak se mohou uchovat trosky těchto řídkých impaktních událostí.

"Objev těchto nových ejektních míst je velmi vzrušující," říká Ocampová. "Podobné kousky jako na Marsu máme na Zemi." Přesná povaha těchto ejektů na Marsu zůstává záhadou, dodává Ocampová. Někteří vědci se domnívají, že byly vytvořeny hojností vody na marsovské kůře, která vytvářela taková místa v blátivém materiálu. Jiní navrhují, že ejektovaný materiál byl vytvořen působením marsovské atmosféry v nedávné historii. Ejekty impaktní byly ovlivněny částečně působením atmosféry. Studium ejektních míst kolem kráteru Chicxulub může pomoci vyřešit debatu i o marsovském povrchu.

Informaci o obrázcích nově nalezených míst vypovídajících o impaktu na naší planetě naleznete na adrese: http://huey.jpl.nasa.gov/~spravdo/neat.html.

(podle relace NASA 98-42 z 12.3.1998 připravil PH)