MONTÁŽ X-RAY DALEKOHLEDU NASA DOKONČENA

Donald Savage, Headquarters, Washington, DC
Dave Drachlis, Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL
Brooks McKinney, TRW Space and Electronics Group, Redondo Beach, CA

Montáž největšího X-ray dalekohledu na světě, Advanced X-ray Astrophysics Facility byla minulý týden dokončena instalací jeho zdrojů energie - slunečních panelů. AXAF by měl být vynesen na oběžnou dráhu při startu raketoplánu STS-93 letos v prosinci. Poslední hlavní díly byly přišroubovány a připevněny na svá místa 4. března v TRW Space & Electronics Group v Redondo Beach, CA a počínajíc 7. březnem je již plně sestavená observatoř podrobována předletovým testům. "Dokončení montáže observatoře je velký krok směrem k plánovanému startu na konci letošního roku," řekl F. Wojtalik, manažer Observatory Projects Office z NASA's Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL. "Nyní, když jsou všechny součásti na svém místě se můžeme soustředit na předstartovou kontrolu observatoře." "Máme radost, že jsme dosáhli tohoto velkého milníku v našem programu," říká C. Staresinich, TRW Advanced X-ray

Astrophysics Facility program manager. "Celý tým zabývající se stavbou observatoře musel tvrdě pracovat, než se dostal k tomuto bodu. V práci budeme pokračovat na programu testování, aby bylo zaručeno, že mise bude úspěšná. Prvním předletovým testem Advanced X-ray Astrophysics Facility byl akustický test, který simuloval tlak zvuku, jakému bude zařízení vystaveno během startu v nákladovém prostoru raketoplánu. Před a po testu byla provedena úplná kontrola elektrických zařízení, aby se ověřilo, zda observatoř a její vědecké přístroje odolají extrémním zvukovým úrovním a vibracím během startu.

"Nový X-ray teleskop bude dosahovat 10 krát lepšího rozlišení a 50-100 krát vyšší citlivosti než kterýkoliv předcházející X-ray dalekohled. Observatoř nám bude poskytovat nové možnosti ve výzkumu vesmíru," řekl vedoucí odborného týmu Dr. M. Weisskopf z Marshall. "Budeme schopni studovat všechny X-ray zdroje ve vesmíru jako kolidující galaxie a černé díry. Mnohé z nich jsou pro nás nyní neviditelné. Dokonce budeme schopni pozorovat procesy, které vytvořily prvky nalezené na Zemi."

Montáž observatoře začala v roce 1997 tím, že bylo na TRW Space and Electronics Group dodáno zrcadlo s vysokým rozlišením. V srpnu 1997 byla se zrcadlem sestavena optická lavice a v říjnu následovalo sestavování teleskopu se sondou. V únoru 1998 byl upevněn na vrchol dalekohledu modul vědeckých přístrojů. Zkompletovaný dalekohled je 1.5m dlouhý, rozpětí slunečních panelů je 2m a hmotnost přes 5 tun.

Ze skla, zakoupeného od Schott Glaswerke, Mainz, Německo zrcadlo vyrobila společnost Raytheon Optical Systems Inc., Danbury, CT. Zrcadlo bylo natřeno v Optical Coating Laboratory Inc., Santa Rosa, CA a smontováno pracovníky Eastman-Kodak Co., Rochester, NY. Spektrometr na bázi nábojově vázaných prvků byl vyvinut na Pennsylvania State University, University Park, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Cambridge. Jedno difrakční mřížka pochází z MIT ostatní od Space Research Organization Holandsko, Utrecht, ve spolupráci s Max Planck Institute, Garching, Německo. Vysokorozlišující kamera byla vyrobena Smithsonian Astrophysical Observatory. Ball Aerospace & Technologies Corporation of Boulder, CO, vyvinuly modul vědeckých přístrojů. Advanced X-ray Astrophysics Facility program je řízen Marshall pro Office of Space Science, NASA Headquarters, Washington, DC. Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, MA, bude operující observatoří pro NASA.

(podle zprávy NASA 98-43 z 12.3.1998 přeložil DH)