NOVÁ DATA ZE SONDY MARS GLOBAL SURVEYOR ODHALILA MAGNETICKOU POVAHU TERÉNU A POVAHU VYTVÁŘENÍ MARSOVSKÝCH PRACHOVÝCH BOUŘÍ

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC

Diane Ainsworth, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA

Cynthia M. O'Carroll, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD

V prvním období marsovského výzkumu sonda získala informace o vývoji marsovské prachové bouře. Mise Mars Global Surveyor nám také zaslal nový pohled na hluboce vrstevnatý materiál a minerální složení marsovského povrchu. Dále pak magnetické rysy, které obstarávají důležité stopy o vnitřních oblastech planety.

Tyto nálezy jsou jako jedny z prvních výsledků sondy na oběžné dráze kolem Marsu publikovány ve vědeckých časopisech. Tyto první formální data získaná v říjnu a listopadu 1997 svědčí o tom, že Mars je velmi zajímavý. V té době se sonda začala v atmosféře brzdit, aby se z vysoké eliptické dráhy stala dráha kruhová, tento proces se nazývá aerobraking. V této době zuřila na Marsu prachová bouře, která měla velikost asi jako jižní Atlantický oceán.

Data z Global Surveyoru poukazují na to, že mohou být také malé prachové bouře v oblasti marsovských polárních čepiček. Tento názor zastává Dr. Arden Albee z California Institute of Technology, Pasadena. Oblastní prachová bouře se rozšiřuje do velké oblasti v Noachis Terra, která pokrývá skoro téměř 180 stupeň délky a od 20 stupně jižní šířky až téměř po marsovský rovník.

"Přestože bouře zatemní marsovský povrch, my můžeme použít na detaily různé přístroje na palubě sondy Mars Global Surveyor," říká Albee. "Termický emisní spektrometr mapuje teplotu a průhlednost atmosféry, zatímco kamera sleduje vizuální efekty. Efekty vznikající při bouři dosahují velkých výšek, až kolem 130 km a výsledkem je zvýšení hustoty atmosféry, které je proměnné od jednoho oběhu k druhému. Tato atmosférická měření mají velký význam pro budoucí marsovské mise, při kterých bude také použita metoda aerobrakingu."

Pozorování okraje planety na severní polokouli odhalilo dvě oblasti prachového oparu a oddělené mraky vodního ledu ve výškách kolem 55 km. Pohyb těchto mraků byl sledován pomocí spektrometru, jak planeta rotovala. Atmosférická turbulence rozbíjí tyto mraky a vytváří malé bouře, které jsou začátkem víření prachu do atmosféry.

Dalším příkladem měření sondy jsou pozorování pomocí magnetometru a elektronového refraktometru. Tyto zařízení mají lokalizovat magnetická pole na povrchu planety. Registruje se výška úrovně magnetického působení. Toto má také velký význam pro pochopení struktury vytváření planety Mars.

"Tyto místní magnetické oblasti na Marsu by se nemohly vytvářet bez přítomnosti globálního magnetického pole, které bylo možná tak silné, jako je dnes na Zemi," říká Acuna. "Protože vnitřní dynamo, které dávalo sílu globálnímu poli je vyhaslé, tyto lokální magnetická pole fungují jako fosílie, které jsou uchovány v geologické historii a termické evoluci Marsu." Magnetická pole jsou vytvářena pohybem elektricky vodivých tekutin a planeta může vytvářet globální magnetické pole, jestliže její nitro se skládá z roztaveného horkého kovu, který je podroben konvektivnímu pohybu podobně, jak je tomu u vařící vody.

"Tyto magneticky aktivní oblasti kůry, které mají velikost kolem 50 km jsou většinou starý, krátery posetý terén, který byl v mládí vulkanicky aktivní," říká Acuna.

Nové snímky, uvolněné pro reprodukování, pořízené kamerou sondy Mars Global Surveyor, naleznete na adrese: http://www.jpl.nasa.gov/marsnews nebo www.msss.com/.

(podle relace NASA 98-45 z 13.3.1998 připravil PH)