MONITOROVÁNÍ SLUNEČNÍ AKTIVITY A JEJÍHO VLIVU NA ZEMSKOU ATMOSFÉRU

Naval Research Laboratory, Washington, DC a University of Colorado's Laboratory for Atmospheric and Space Physics v Boulder byly vybrány NASA's Office of Earth Science, aby provedly paralelní šestiměsíční studii nových malých satelitů určených k monitorování změn ve vyzařování sluneční energie, která zasahuje Zemi.

Přesná měření získaná Total Solar Irradiance Mission (TSIM) pomohou vědcům lépe porozumět souvislostem mezi změnami v záření Slunce a jejími efekty na zemské klima. Studie, jež se uskuteční v šesti měsících bude zaměřena na vývoj předběžných designů systémů a koncepci činností, jejichž náklad je 23 milionů dolarů (828 milionů korun).

NASA začala měřit záření přicházející od Slunce, pomocí družic koncem sedmdesátých let. Stávající senzory, které se používají k tomuto účelu se nazývají Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor (ACRIM). NASA bude mít k dispozici tři ACRIM zařízení. Dvě se nacházejí na palubě Upper Atmosphere Research Satelitu a třetí bude vypuštěn na malém satelitu v říjnu 1999.

TSIM rozšíří množství dat nahromaděných ACRIMem během zkoumání nových schopností v měření slunečního ozáření ve dvou úzkých spektrálních pásech. Jakmile se prokážou operační schopnosti je kandidátem pro let na palubě budoucího systému National Polar Orbiting Environmental Satelitů, která je společným plánem tří organizací: NASA,Department of Defense a National Oceanic and Atmospheric Administration.

Dr.Ghassem Asrar, NASA Associate Administrator for Earth Science říká: "TSMI bude vyvinut v méně než 36-ti měsících v rámci programu "rychlejších, lepších a levnějších" kosmických lodí. Doufáme, že získáme nástroj, který je technologicky vyspělý a že nám dá nové znalosti o našem klimatu a o tom proč se mění".

TSIM je částí pozorovacího systému Země, který zahrnuje řadu vyspělých dalekosnímatelných satelitů pro obstarání souběžného měření velkého množství fyzikálních, chemických a biologických procesů, jenž umožňují výzkum zemského povrchu, oceánů, ovzduší, ledu a života jako jednotného systému. TIMS také poslouží jako prostředek pro spojení malých vědeckých družic ve spolupráci s Canadian Space Agency. NASA a Kanada se zavázaly rozvíjet nezávislé vědecké výzkumné mise, které budou vypuštěny v prosinci 2001.

Dvě vybrané skupiny budou dokumentovat svou analýzu, kterou NASA na konci roku 1998 zhodnotí a jednu z těchto skupin vybere, aby se projektu věnovala.

(podle informací z NASA 19.3.1998, přeložil PS)