NASA ZAČÍNÁ PRACOVAT NA NOVÉM VESMÍRNÉM INFRAČERVENÉM DALEKOHLEDU

Nový dalekohled Space Infrared Telescope Facility (SIRTF) umožní astronomům nebývalý pohled na děje ve vesmíru, které jsou pro ostatní podobné přístroje neviditelné.

Přístroj bude vypuštěn v prosinci 2001 na Delta 7920-H raketě z mysu Canaveral na Floridě. Dalekohled je vyvíjen 5 let a cílem je, aby měl co možná největší citlivost a životnost, a aby byl levný.

Dr. Wesley Huntress říká: "SIRTF bude pozorovat v infračerveném oboru to, co pozoroval HST ve vizuálním a bude to dělat rychleji, lépe a levněji. Tato nová observatoř uvidí za kosmickou 'záclonu' tvořenou prachovými částicemi, která znemožňuje vidět více z viditelného vesmíru. Budeme schopni detekovat jiné planetární systémy a studovat nejstarší vzdálené galaxie na okraji vesmíru."

Běžné optické dalekohledy mohou studovat hvězdy a jiné objekty, jenž svítí tak, že emitují světlo na vlnových délkách odpovídajících viditelnému spektru elmag. záření. Mnoho objektů, jako například planety a hnědí trpaslíci nezáří ve vizuálním nebo ultrafialovém světle. Jiné objekty, které mohou zářit jasněji jsou zahaleny za obrovskými mračny prachu a plynu, které právě SIRTF prohlédne.

Některé z nejúchvatnějších objektů a procesů ve vesmíru mohou být za kosmickou "záclonou" prachu a plynu, jako např. černé díry, kvasary, oblasti, kde se v galaxiích formují hvězdy a oblasti, kde se tvoří kolem hvězd planety. Většina z těchto skrytých "atrakcí" je pozorovatelná pouze pomocí infračervených dalekohledů, jejichž unikátní význam spočívá v jejich schopnosti detekovat záření tmavé, málo jasné nebo skryté hmoty.

Infračervené dalekohledy také obstarávají hlavní studie většiny vzdálených objektů na hranici rozpínajícího se vesmíru. Viditelné a ultrafialové záření produkované hvězdami, galaxiemi a kvasary bylo od jejich vzniku posunuto právě do infračerveného oboru spektra. SIRTF bude provádět velmi důležitá pozorování toho, jak a kde se formovaly první galaxie.

SIRTF stál 458 milionů amerických dolarů a je jedním z nejpokrokovějších dalekohledů. Na SRIFTu mohou dostat přidělen pozorovací čas astronomové z celého světa.

SIRTF je čtvrtou a poslední částí rodiny přístrojů, která zahrnuje Hubble Space Telescope, Compton Gamma Ray Observatory a the Advanced X-ray Telescope Facility. Projekt je také propojen s programem, jehož cílem je odpovědět na základní otázky vzniku a vývoje vesmíru. Podrobnější informace naleznete na adresách: http://sirtf.jpl.nasa.gov/sirtf/ a http://www.ipac.caltech.edu.

(podle relace NASA 98-49 z 25.3.1998 připravil PS)