MARS GLOBAL SURVEYOR POKRAČUJE V ČINNOSTI U MARSU

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC

Diane Ainsworth, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA

Mars Global Surveyor se nachází na začátku dlouhého letního období vědeckých pozorování planety Mars z prozatimní eliptické dráhy. Tato sonda pořídila i několik veřejně zajímavých snímků řady oblastí, kterou začala sonda Viking a pak Mars Pathfinder. Jedno z těchto míst je i oblast Cydonia.

Sonda začala 27. března okolo dvanácté hodiny sérii manévrů v atmosféře planety Mars označovaných jako "aerobrakeing", které povedou ke zbrždění sondy a jejímu navedení na kruhovou dráhu. Aerobrakeing opět začne v září a bude pokračovat až do března 1999, kdy sonda bude mít definitivní kruhovou dráhu, která bude nejdůležitější pro mapování planety.

"Global Surveyor bude mít tři příležitosti v příštích měsících vidět každou z těchto veřejně zajímavých oblastí, včetně oblasti Cydonia, která je známa jako "Obličej na Marsu"," říká Glenn E. Cunningham, manažer projektu Mars Global Surveyor v JPL. "Oblasti budou vidět každý osmý den, takže existuje 30 až 50 procentní pravděpodobnost, že bude získán kvalitní obrázek těchto oblastí po výše uvedenou dobu."

Poslední detailní mapy Marsu pochází z období před více jak dvaceti lety. Data získaná Global Surveyorem pomocí laserového výškoměru během posledních několika měsíců byla získána s nepřesností okolo 1 až 2 kilometrů. Toto rozlišení se vylepší až bude sonda na kruhové dráze. Oblast Cydonia, která je příležitostí pro různé spekulace, bude v následujícím období sledována, aby byla vyloučena možnost, že se jedná o inteligentní výtvor jiných civilizací a že se jedná buď o skalnatý útvar, který může být zahrnut pískem a nemusí být pozorován a nebo se jedná pouze o náhodný útvar vytvořený přesypy písku.

"Domnívám se, že většina vědců zastává názor, že Cydonia - obličej na Marsu - je přirozeného původu," říká Dr. Carl Pilcher, vědecký ředitel průzkumu sluneční soustavy v NASA.

Informace o pozorováních Cydonie sondou Viking a příslušné obrázky naleznete na internetovské adrese: http://www.hq.nasa.gov/office/pao/facts/HTML/FS-016-HQ.html. Nové obrázky přistávacích míst a oblasti Cydonia, které získal Mars Global Surveyor, budou přístupny na adrese: http://www.jpl.nasa.gov/marsnews a na domovské stránce sondy Mars Global Surveyor http://mars.jpl.nasa.gov. Zatím při aerobrakeingu byla sonda navedena na přechodovou dráhu, při které oběhne kolem planety za 11.6 hodiny s nejvyšším bodem dráhy ve výšce 170 km nad povrchem planety a s nejnižším bodem dráhy 17.864 km nad povrchem planety.

(podle relace NASA 98-50 z 26.3.1998 připravil PH)