VĚDECKÝ TÝM PRO PRŮZKUM POVRCHU PLANETY MARS VYBRÁN

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC

John Watson, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA

Bylo vybráno devět výzkumníků pro vědecký tým, který se má zabývat průzkumem povrchu planety Mars při projektu NASA 1998 Mars Polar Lander mission.

Dvě totožné sondy vynesou na povrch planety užitečné zatížení po svém vypuštění v lednu 1999. Po následujících 11 měsíců cesty se sondy oddělí podle místa přistání a budou v atmosféře klesat k povrchu zhruba z výšky 400 metrů.

Během dopadu se každá sonda rozdělí do dvou oddílů. Na část, která se zahrabe až do hloubky kolem dvou metrů pod povrch, zatímco druhá část zůstane na povrchu a bude provádět radiovou komunikaci s Mars Global Surveyor orbiterem a provádět meteorologická měření.

Vědecký tým je tvořen následujícími členy:

 • David Catling, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA
 • Ralph Lorenz, University of Arizona, Tucson Julio Magalhaes, NASA Ames Research Center
 • Jeffrey Moersch, NASA Ames Research Center
 • Paul Morgan, Northern Arizona Univ., Flagstaff
 • James Murphy, NASA Ames Research Center
 • Bruce Murray, California Institute of Technology, Pasadena
 • Marsha Presley, Arizona State Univ., Phoenix
 • Aaron Zent, NASA Ames Research Center
 • Vědci mají objektivně zhodnotit přítomnost vodního ledu na povrchu a charakterizovat teplotní a jiné fyzikální vlastnosti.

  Malá "vrtačka" bude přinášet průzkumné vzorky z podpovrchových vrstev, na kterých se bude provádět zahřívání pomocí diodového laseru, aby se vzorek zahřál natolik, že by se z něho mohla uvolňovat vodní pára, což bude potvrzením přítomnosti podpovrchové vody. Těsně po dopadu se bude akcelerometrem měřit rychlost, s kterou se penetrátor bude dostávat do podpovrchových vrstev. Teplotní senzory budou provádět měření, jak dobře marsovská půda vede teplo, což je vlastnost, která dovede dobře rozdělit půdu podle množství obsahu vody. Senzor na povrchu bude měřit atmosférický tlak společně se senzorem na Mars Polar Landeru.

  Marsovská mikrosondová mise, také známá jako Deep Space-2 (DS-2) je plánována jako druhá mise NASA v novém tisíciletí.

  "Mám radost z výběru této vynikající skupiny výzkumníků. Mars Microprobe nám dá odpověď na složení marsovské půdy, což umožní nahlédnout do planetární historie," říká Dr. Suzanne Smrekarová, odborník projektu DS-2 v NASA JPL, Pasadena. "Oblast na Marsu, která se bude zkoumat je podobná pozemským polárním oblastem, kde se usazuje led a prach mnoho miliónů let. Studiem historie Marsu a jeho podnebí pravděpodobně lépe porozumíme komplexu našich vlastních planet."

  Jako další přídavek k přístrojům jsou zařízení na měření rychlosti impaktu, technologie, která umožní testovat neerozivní procesy, samostatně pracující atmosferický systém, systém elektronických obvodů s digitálně analogovými převodníky, lithiové baterie, které pracují při extrémně nízkých teplotách a ohebný systém spojení vrtající části s povrchovou.

  Další informace o DS-2 získáte na Internetu na adrese: http://nmp.jpl.nasa.gov/ds2/. Program v novém tisíciletí vede JPL NASA Office of Space Science ve Washingtonu. JPL je divizí California Institute of Technology, Pasadena.

  (podle relace NASA 98-59 z 8.4.1998 připravil PH)