OBSERVATOŘ CHANDRA ZKOUMÁ OBLAST HYDRA A

Donald Savage, Headquarters, Washington,DC
Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Hunsville,Al
Dr. Wallece Tucker, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge,Ma

NASA Chandra rtg observatoř pořídila snímek objektu Hydra A kupy galaxií, v kterém odhalila možné řešení osudu největších objektů ve vesmíru.  Mnoho let astronomové neúspěšně pátrají po velkém množství materiálu, který musí proudit do centrálních oblastí galaktické kupy. Snímek družice Chandra, který zobrazil kupu Hydra A poprvé odhalil jakoby "prameny" plynu o teplotě 35 miliónu stupňů, které se táhnou z centra kupy. Tyto struktury ukazují, že přítok chladného plynu je odkloněn magnetickým polem produkovaným výbuchy v oblasti centrální černé díry.

Rtg snímek také odhalil jasný klín (zobrazen bíle) horkého plynu o teplotě několik miliónů stupňů, který se proráží do srdce kupy. Jako legendární Herkules, který musel zápasit s mnohonásobnými hlavami gigantické Hydry. Astronomové nyní vědí, že se musí jednat o efekty magnetických polí, obíhajících hvězdných formací a černých děr pokud jsou ve vnitřní oblasti galaktické kupy.

Největší gravitačně hraniční objekty ve vesmíru, galaktické kupy, vytváří klíč k pochopení původu a osudu vesmíru. Každá velká kupa jako je Hadra A obsahuje stovky galaxií a dost plynného materiálu k vytvoření tisíce dalších galaxií. Jedna zajímavá otázka se týká původního osudu tohoto obrovského rezervoáru plynu. Předchozí rtg pozorování naznačovala, že plyn ve vnitřních oblastech kupy Hydra A byl chladný a pomalu "klesal" do centra kupy, kde se vytvářely nové galaxie nebo stovky biliónů hvězd. Astronomové začali pátrat po této chladné hmotě a byli bezradní k faktu, že nové galaxie a hvězdy nebyly detekovány.
Výsledky observatoře Chandra na kupě Hydra A, která je vzdálena 840 miliónů světelných let od Země, možná rozřeší tento problém. Vtok chladného plynu může být ovlivněn magnetickým polem a dokonce odkloněn a zatlačen zpět do centra kupy do oblasti explozí do sousedství superhmotné černé díry v jádru centrální galaxie.

"V Hydře můžete vidět celý cyklus," řekl Brian McNamara z Harvard - Smithsonian Center for Astrophysics. "Máte horký mrak plynu, disk materiálu kterým je krmená černá díra a důkaz toho, že exploze plynu blízko černé díry je iniciátorem horkého plynu kolem."

Složené radiové a rtg pozorování naznačují, že ohromná bublina velmi energetických částic vytváří stranou horký plyn, který se v Hydře projevuje jako smyčky horkého plynu. Podobné procesy pravděpodobně pracují v jiných kupách a právě utvářejících se galaxiích, které vznikají kolapsem mraku plynu. Použitím obrázků z Chandry a ostatních dalekohledů astronomové mohou konečně zdolat "gigantický" problém kosmického významu.

Chandra snímek byl pořízen zařízením Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS) 30. října 1999, vlastní pozorování trvalo 6 hodin. Rtg obrázek s vysokým rozlišením (JPG, 300 dpi TIFF) a další informace získáte na internetovské adrese: http://chandra.harvard.edu/photo/0087/ prostřednictvím linky: http://chandra.nasa.gov

(podle zprávy NASA 99-142 z 9.12.1999 připravil PH)