MARS GLOBAL SURVEYOR JE PŘIPRAVEN K MAPOVÁNÍ
Douglas Isbell Headquarters, Washington, DC
Mary Hardin Jet Propulsion Laboratory, Pasadena

NASA Mars Global Surveyor začne s první mapovací misí v dalších čtrnácti dnech, poté, co se sonda 19. března dostane na nízkou kruhovou dráhu kolem Marsu.
Konečná mapovací orbitální dráha se z 405 km nad povrchem upraví na 367 km nad povrchem. V současné době letový tým zapnul procesy, které souvisejí s kalibrací a zaostřováním snímací kamery, s aktivací vědeckých přístrojů včetně emisního spektrometru a laserového výškoměru.

"Dosažení naši mapovácí dráhy bylo poměrně dlouhé vzhledem k různým poruchám, které v průběhu letu vznikly. Jsme potěšení, že se konečně podařilo dostat sondu na plánovanou dráhu, odkud se začne provádět mapování. Je také možno konstatovat, že přístroje pracují na plný výkon," řekl Arden Albee, vědec projektu Mars Global Surveyor v California Institute of Technology, Pasadena.

Mapovací dráha byla navržena tak, že Surveyor poletí nad danou částí Marsu v tomtéž lokálním časovém okamžiku při každém obletu. Asi ve dvě hodiny po poledni místního lokálního času bude sonda křižovat rovník, letíce k severu na denní straně a asi dvě hodini před polednem bude křižovat rovník, letíce k jihu na noční straně. Načasování je podstatné pro úspěšný výklad atmosferických jevů a jevů na povrchu vzhledem k střídání ročních období.
"Ještě musí proběhnout několik menších úprav oběžné dráhy během několika dalších týdnů. Náš plán je takový, abychom dostali komunikační anténu do takové polohy, která by zaručovala plnou funkci i při svinuté podobě při předávání informací z mapovací mise. Po dokončení první mapovací mise je v plánu rozvinout anténu a pokračovat v mapování v tomto uspořádání," řekl Glenn E. Cunningham, zástupce ředitele Mars Exploration Program v NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena.

Mars Global Surveyor byl vypuštěn v listopadu 1996 na oběžnou dráhu k Marsu se dostal v září 1997. Mars Global Surveyor má anténu, která při rozvinutí má průměr 165 cm. Anténa byla během vypuštění a v rané orbitální fázi ve svinutém stanu, aby nebyla porušena při práci korekčních motorů, když se sonda dostávala na definitivní dráhu kolem Marsu. Aby nedošlo při rozvinutí antény k rozkmitání sondy, je toto rozvinování bržděno tlumícím mechanismem, podobným jako při samozavírání dveří. Podobných problémů si vědci všimli při rozvinutí slunečních článků na jiných kosmických sondách, kde muselo být použito podobné tlumící zařízení, aby neobešlo k náhlému rozkmitání sondy.

"Až do rozvinutí antény se bude muset kosmická sonda natáčet do vhodné polohy k Zemi, aby bylo možno odeslat data," vysvětlil Cunningham.
Podle "jízdního řádu" by měla první fáze mapování začít 8. března. Rozvinutí antény pro zvýšení zisku předávaných zpráv by mělo proběhnout 29. března. Mars Global Surveyor je jedno z prvních poslání programu známého jako Mars Surveyor Program, který je řízen NASA JPL. Další informace včetně 10 nejlepších obrázků Marsu naleznete na internetovské adrese:  http://mars.jpl.nas.gov/mgs/index.html

(podle relace NASA 99-24 z 22.2.1999 připravil PH)