MĚSÍČNÍ DATA PODEPŘOU MYŠLENKU VZNIKU MĚSÍCE ODTRŽENÍM OD ZEMĚ
Douglas Isbell Headquarters, Washington, DC
David Morse Ames Research Center, Moffett Field, CA

Podle dat Lunar Prospektoru Dr. Alex Konopliv z JPL zjistil, že měsíční jádro má průměr 220 až 450 km. Tento výsledek je v souladu s magnetickými měřeními, které provedl Dr. Lon Hood z University of Arizona, Tucson, který předpokládá průměr jádra Měsíce v rozmezí 300 až 425 km.

Z dalších dat Lunar Prospektoru zjistili Dr. Robert Lin, University of California a Dr. Mario Acuna z Goddard Space Flight Center, že na velké části jižní oblasti Měsíce je lokalizováno silné magnetické pole.

Lunar Prospektor prováděl prvotní mapování z výšky 100 km od příletu k Měsíci a navedení na oběžnou dráhu 11. ledna 1998. V prosinci 1998 a lednu 1999 se provádělo snímkování z výšky 37 km. Rozbory dat z nízké výšky nad povrchem jsou velmi podrobné a umožní zlepšit vědecký názor na původ a vývoj našeho nejbližšího souseda. Další podrobnější data z Lunar Prospektoru naleznete na Internetu: http://lunar.arc.nasa.gov

(podle relace NASA 99-43 z 16.3.1999 připravil PH)