NASA A DALŠÍ MISE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC
(podle  NASA 99-77 ze 7.8.1999 připravil PH)