ASTRONOMOVÉ ZÍSKALI SNÍMKY OBROVSKÉHO KOVOVÉHO ASTEROIDU


 

Astronomové NASA nasbírali vůbec první radarové snímky "hlavního pásu" asteroidů, kovových skal o velikosti New Jersey pravděpodobně zbytek po staré mohutné kosmické kolizi.

Asteroid, označený 216 Kleopatra je velký objekt v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, je 217 kilometrů dlouhý a 94 kilometrů široký.

Kleopatra byla objevena v roce 1880, ale do dnešní doby její tvar nebyl znám. "Ve tvaru psí kosti je Kleopatra jeden z neobvyklých asteroidů ve sluneční soustavě,"řekl Dr. Steven Ostro z NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, který vede tým astronomů pozorujících Kleopatru s 305 metrovým radioteleskopem v Arecibo Observatory v Puerto Rico. "Kleopatra může být zbytek po neuvěřitelně prudké srážce mezi dvěma planetkami, které se úplně neroztříštily a nerozptýlily pouze na fragmenty."

Astronomové používají radioteleskop k příjmu signálu odraženého od Kleopatry. S důmyslnou výpočetní technikou dekódují astronomové rádiové ozvěny od asteroidu a přetvářejí je do obrázků, z kterých se potom vytváří počítačový model tvaru asteroidu. Arecibo teleskop podstoupil velkou inovaci v roce 1990, která viditelně zlepšila jeho citlivost a tím i zvýšila dosah detekce více vzdálených objektů.

Nové radarové snímky byly získány když Kleopatra byla asi 171 miliónů kilometrů od Země. Odeslanému signálu to trvalo asi 19 minut než doletěl ke Kleopatře a vrátil se zpět. 

Kleopatra je jeden asi z deseti asteroidů, jehož barva předpokládá obsah kovu. Silný odraz radarových signálů také naznačuje větší obsah kovů, asi slitinu niklu a železa. Tyto objekty byli prudce roztaveny a mají odlišnou vnitřní strukturu obsahující jádro, plášť a kůru skoro jako byla formována Země. Nepodobají se Zemi, neboť planetka byla zchlazena všude a podstoupila masivní kolizi, při které se odkrylo kovové jádro. V některých případech touto kolizi došlo k vymrštění úlomků, které se časem mohly srazit se Zemí v podobě železných meteoritů podobných jako ten, který vytvořil meteorický kráter v Arizoně.

"Ale my se nemusíme strachovat o Kleopatru, že se někdy srazí se Zemí," řekl Ostro. "Radarem rekonstruovaný tvar Kleopatry ukazuje objekt ve tvaru dvou laloků spojených držadlem, který se podobá deformované čínce nebo psi kosti," dodal Dr. R. Scott Hudson z Washington State University, Pullman. "Dnešní tvar může být vyroben kolizí dvou objektů, které byly předtím důkladně rozlámány a zformovány do hromady zpevněné sutě. Nebo Kleopatra může být složena ze dvou samostatných laloků na oběžné dráze, kolem nichž se nachází oblast trosek mezi laloky."

"Radarová pozorování indikují, že povrch Kleopatry je pórovitý v mnohém podobný povrchu Měsíce, i když složení je jiné," řekl Dr. Michael Nolan  Arecibo Observatory. "Kleopatra je uvnitř složena z pevných kovových úlomků a volné kovové suti, ale přesná geometrie fragmentů pevných komponent není známa. Co je jasné je to, že tento objekt historickou srážkou je neobyčejně zvláštní." "Je úžasné, že příroda vyrobila velký kovový objekt s tak zvláštním tvarem," řekl Ostro. "Můžeme vytvořit určitý scénář, ale v tomto případě není moc uspokojivý. Existence objektu nás uvádí do rozpaků a je nutné abychom lépe porozuměli planetkám, které prodělaly nějakou srážku."


(podle JPL0405A z 4.5.2000 připravil PH)