CASSINI MISE K SATURNU A PROBLÉMY


 

LOS ANGELES,Kalifornie (AP) -- Vědci 19.6.2001 rozhodli, že mise Cassini bude rekonstruována, aby se zamezilo ztrátě dat, když se sonda ponoří do měsíce Titan v roce 2005.

Poslání průzkumného pouzdra Huygens bude odloženo až na únor 2005, během třetího oběhu  planety Saturn. Sondážní pouzdro mělo být původně uvolněno v listopadu 2004 během prvního oběhu sondy kolem gigantické planety.

Cassini mine Titan ve vzdálenosti asi 65000 km během 3 hodinové mise pouzdra Huygens. Původně měla sonda Cassini proletět kolem měsíce Titan ve vzdálenosti asi 1200 km, zatímco pouzdro Huygens mělo na padáku se spustit do dusíkové atmosféry. Změna v původním plánu těsného průletu kolem Titanu se vysvětluje chybou v konstrukci sondy a možnosti komunikace s ní. Oficiálně ESA, která přispívala ke konstrukci Huygens odhalila loni chybu. Konstrukce pouzdra by mohla při komunikaci selhat vlivem Dopplerova efektu, když se bude měnit frekvence přenosu dat mezi Huygens a přenosovou stanicí Cassini, jak se pouzdro bude nořit do atmosféry měsíce Titan. Tento úkaz je každému důvěrně znám, když poslouchá zvuk projíždějící sirény sanitního vozu. Očekává se, že se pouzdro bude hnát k měsíci Titan rychlostí 18000 km/h v době, kdy se budou přenášet data. Je zcela možné, že měnič kmitočtů na Cassini nebude schopen přijmout většinu vědeckých dat z pouzdra Huygens.

Sonda Cassini byla vypuštěna v roce 1997 a měla by dorazit na oběžnou dráhu kolem Saturnu 1. června 2004. Kosmická sonda vypustí pouzdro Huygens 22 dní před dosažením měsíce Titan. pouzdro by mělo sestupovat asi 22 hodin na povrch Titanu a studovat mraky a atmosféru na své cestě. A pak možná na povrchu přežije od tří do třiceti minut.


(podle agentury AP z 20.6.2001 připravil PH)