NASA HODLÁ REALIZOVAT MARSOVSKÉ ROVERY JAKO DVOJČATA

Donald Savage, Headquarters, Washington

Mary Hardin, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Californie

Vědecký tým NASA Mars Rover informoval o záměru vytvoření dvojice roverů pro průzkum Marsu na setkání American Geophysical Union v San Francisku. NASA plánuje dvojici Mars Exploration Rover, která bude vysazena na povrchu Marsu v průběhu jednoho roku.

"Dvojice roverů bude schopna během svého poslání procestovat vzdálenost po povrchu planety, která se dá přirovnat k délce několika fotbalových stadionů.Tato vozítka povezou důmyslná zařízení pro automatický geologický průzkum na Marsu, řízený vědeckým týmem ze Země," řekl Dr. Mark Adler, manažer NASA JPL.

"Mnoho práce se musí udělat v budově JPL při testování bezpečného přistání mise na planetě Mars," dodal Dr. Adler.Na stožáru roveru bude nainstalováno dálkové snímání čidel jednotlivých zařízení včetně stereo panoramatických kamer s vysokým barevným rozlišením a infračerveného spektrometru pro mineralogickou analýzu skal a půdy.

Vozítka dále budou obsahovat zařízení k pořizování mikroskopických snímků k pozorování částic a struktur o velikosti mikrometrů; detektor alfa částic a rtg spektrometr, pro měření elementární skladby půdy a Moessbauerův spektrometr, který umožňuje detekovat železo v mineralogických vzorcích.Každé vozítko bude vlastnit obrušovací pracovní nástroj, ekvivalent geologického kladívka k odstraňování zvětralých povrchových útvarů, aby bylo možno proniknout do vnitřní nezvětralé struktury.

"Všechny přístroje užitečného zařízení podstoupí složité kalibrování a zkušební provoz před vlastním letem," řekl Dr. Steve Squyres, vedoucí vědeckého týmu užitečného zatížení z Cornell University, Ithaca, N.Y. "Kromě geologického průzkumu budou vozítka na své cestě zjišťovat podnebné podmínky, přítomnost vody a biologickou aktivitu," dodal Squyres.

Vědci NASA v současnosti vybírají vhodná místa k vysazení roverů. Zatím jsou vybrány čtyři vhodné lokality, které se jeví velmi slibně. "Tři místa, Terra Meridiani, známé jako Hematite, Gusev a Isidis by byla vhodná k podání důkazu o přítomnosti vody a tím i důkazu o starém, či současném životě na Marsu," řekl Dr. Watt Golombek, vědec zabývající se místem přistání v JPL. Čtvrté místo, Elysium,    obsahuje starý terén, který zachycuje podněty o raných podnebných podmínkách na planetě Mars.

První okno pro vypuštění prvního roveru se otevře 30. května 2003 a druhé okno pro vypuštění druhého vozítka se otevře 25. června 2003. První vozítko by mělo dorazit k Marsu 4. ledna 2004 a druhé 25. ledna 2004. Každé vozítko by mělo plnit pracovní program minimálně po dobu tří měsíců.

(podle relace 02-240 z 9.12.2002 připravil PH)