ASTRONOMOVÉ NALEZLI NA HNĚDÝCH TRPASLÍCÍCH PODOBNÉ POČASÍ JAKO PANUJE NA PLANETĚ JUPITER

Kendall Powell/Kathleen Burton, NASA Ames Research Center,

Moffett Field,Calif.Harlan Lebo, University of California, Los Angeles

Poprvé odborníci pozorovali podobné planetární počasí, které má nezanedbatelný vliv na objekty vně naší sluneční soustavy. Tým vědců z NASA a University of California, Los Angeles (UCLA), nalezli mraky a atmosférické bouře na hnědých trpaslících, kosmických tělesech, které mají menší hmotnosti než hvězdy, ale mají větší hmotnost než gigantické planety typu Jupiter.

Objev dává vědcům větší možnost k pochopení a interpretaci atmosféry a počasí na hnědých trpaslících nebo planetách kolem jiných hvězd." Nejlepší analogie, jak je možno se u těchto objektů přesvědčit, jsou bouře jejichž vzorem může být Jupiter," řekl Adam Burgasser, astronom z UCLA a vedoucí autor této studie.

"Domnívám se, že počasí na těchto hmotných hnědých trpaslících dělá Velká Rudá skvrna, což je taková malá bouře." Jupiterova Velká Rudá skvrna je velká bouře, která má průměr kolem 23000 km v průměru a pohybují se v ní větry rychlostí až 420 km za hodinu. Burgasserův tým společně s planetárním vědcem Markem Marleym, meteorologem Andrew Ackermanemz NASA Ames Research Center a dalšími odborníky se snaží popsat úkazy, které pozorují na hnědých trpaslících s úkazy , které pozorujeme třeba na planetě Jupiter.

Bude snaha o sestavení modelu, který pomůže pochopit obdobné atmosférické jevy, které se odehrávají v naší planetární soustavě s jevy na hnědých trpaslících. Hnědí trpaslíci jsou právoplatní členové nebeských objektů  a dají se přirovnat k neúspěšným hvězdám. Astronomové očekávají, že hnědí trpaslíci budou hojnými objekty ve vesmíru. Nová pozorování zjistila, že hnědí trpaslíci se během krátké doby, kdy ještě více září poměrně ochladí, a tím se stanou i méně jasnými objekty na obloze. Hnědí trpaslíci jsou asi 25000 krát  slabší než Slunce, ale poměrně žhaví, s teplotou kolem 2000 stupňů Kelvina.

V takových vysokých teplotách jsou věci jako kovy a písek v plynném stavu. Jak se hnědí trpaslíci ochladí, tento plyn kondenzuje v atmosféru do tekutých kapiček, které tvoří mraky, podobně jako se vytváří mraky na Zemi. Jak hnědý trpaslík chladne, mraky postupně vymizí. Vznikají atmosférické bouře, jasné v infračervené oblasti, mraky se rozpadají a hnědí trpaslíci se nápadně zjasní. Tedy můžeme říci, že zde vzniká jakási forma počasí. Ackerman pro pochopení bouří na hnědých trpaslících vyšel z atmosférických jevů na Zemi.

(podle relace 02-65AR z 23.5.2002 připravil PH)