SATELITNÍ SYSTÉM NPP

Alan Buis, Headquarters, Washington

Mark Hess, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md.

NASA Goddard Space Flight Center v Greenbelt vybralo společnost Ball Aerospace and Technologies Corporation (BATC), Boulder k výstavbě systému National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System (NPOESS) Prepatory Project (NPP) Spacecraft.

Podle předběžného odhadu má tento projekt stát 94 miliónu dolarů (včetně sondy a všech zkoušek), BATC bude odpovědna za projekt a výrobu NPP sondy, vládní korporace bude odpovídat za přístroje, testování satelitu a výstupní kontrolu satelitu na oběžné dráze.NPP je společná mise NASA a NOAA NPOESS Integrated Program Office (IPO).

NASA poskytuje NPP kosmickou loď a jeden ze tří moderních senzorů. IPO vyvine dva nové senzory, řídící centrum kosmické lodi a pozemské zpracovávací systémy.NPP satelit bude vypuštěn na dráhu ve výšce 824 km nad povrchem Země v roce 2006.

Bude sloužit k pozorování Země z kosmického prostoru, zjišťovat data o pozemském počasí a atmosféře, oceánech, atd. Polární dráha umožní monitorovat celou Zemi a opatřit data pro dlouhodobé předpovědi počasí a předpovědi klimatu. Životnost satelitu by měla být pět let.

(podle relace 02-96 z 22.5.2002 připravil PH)